Kommentaregenskaper

Ställ in hur kommentarerna i textrutorna i PDF-filerna ska se ut genom att välja Redigera > Inställningar > Kommentar.

 

I området Standardteckensnitt i textruta väljer du teckensnitt, storlek och understrykningsformat i listorna. Välj teckensnittsfärg och ange kombinationer av andra textattribut som Fet, Kursiv, Upphöjd, Nedsänkt och Genomstruken.

I området Standardjustering för textruta väljer du Vänster, Centrerad, Höger eller Marginaljusterad för texten i kommentarutorna.

Klicka på Återställ standardinställningar för att återställa fabriksinställningarna.

 

Under Lägga till anmärkningar och markeringar i dokument finns en uppsättning länkar till respektive kommentartyp. Se även Skriv ut med kommentarer.

 

Du kan ändra textegenskaper för en Textruta genom att välja textrutan och dubbelklicka på den. Med knappen Ange i dialogrutan Textegenskaper för en Textruta kan du ange att ändringarna ska vara standard, och det visas även här.

 

Kommentaregenskaper