Kommentarer från Microsoft Word

I dialogrutan listas författarna till kommentarer som har lagts till i Microsoft Word-dokumentet. Du kan markera de författare vars kommentarer ska överföras till PDF-filen. I listan kan du välja olika alternativ för utseendet på de överförda kommentarerna genom att ange färg och visningsstatus för kommentarer från en viss författare.

Klicka på knappen PDF Converter button settings Kommentarer från Microsoft Word (PDF-länkar) i verktygsfältet Nuance PDF eller använd motsvarande menyalternativ. Då öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Word, där fliken Kommentarer innehåller följande inställningar:

 

Skapa bokmärken, länkar, kommentarer och märkning i den färdiga PDF-filen

Markera kryssrutan om du vill att de ändrade inställningarna ska gälla framtida konverteringar.

 

Konvertera Word-kommentarer till PDF-kommentarer

Markera alternativet för att skapa PDF-kommentarer. Du måste markera alternativet om du vill visa alla angivna kommentarer och öppna inställningsfönstret.
 

Kommentar, författarens namn, status och färg

Listan är tom om det inte finns några kommentarer i den aktuella Microsoft Word-filen. Markera den författare vars kommentarer ska konverteras.

Klicka på ”status”-värdet i respektive författares första kommentarer och ange hur författarens kommentarer ska visas när PDF-filen öppnas:

Öppen – Visa kommentarfönstren öppna.

Stängd – Visa endast kommentarikoner.

Klicka på ”färg”-värdet till respektive författares första kommentar för att tilldela författaren en färg. Färgen visas i kommentarens titelrad och på ikonen.

 

Konvertera länkade textrutor i Word till PDF-artiklar

Länkade textrutor i Microsoft Word och artiklar i PDF-filer styr läsordningen för dokument med komplicerad layout. Välj detta alternativ om du vill konvertera Word-dokumentfunktionen till PDF. Med hjälp av artikelfunktionen kan du läsa igenom en sammanhängande text spalt för spalt och/eller över en rad sidor.

 

Obs!

Du kan även välja att kommentarerna ska överföras från Microsoft Excel och PowerPoint.
 

Kommentarer från Microsoft Word