Komprimeringsinställningar

I Nuance PDF Professional finns fördefinierade konverteringskontroller som styr komprimeringsinställningarna för färgbilder, gråskalebilder samt svartvita bilder när du skapar PDF-filer. Genom komprimeringen blir PDF-filerna mindre.

Du kan välja önskad inställning i listan:
 

Maximal (nivå 100)

Hög kvalitet (nivå 75)

Medelkvalitet (nivå 50) (standard vid standardkvalitet)

Låg kvalitet (nivå 25)

Platshållare för bild (nivå 5)

Ingen bild (nivå 0)

 

Välj nivå 0 om du inte vill att bilder från källdokumentet ska finnas med i PDF-filen. Välj nivå 5 om du vill ha bilder av väldigt låg kvalitet, som bara fungerar som platshållare.

I dialogrutan Komprimeringsinställningar kan du göra ändringar av en viss inställning, lägga till nya inställningar och ta bort befintliga inställningar.
 

Så här visar du dialogrutan Komprimeringsinställningar

  1. Öppna dialogrutan PDF Create-profiler eller dialogrutan med egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

  2. Klicka på knappen Avancerat till höger om listan Komprimering.

  3. Markera en konverteringsinställning i listan och visa eller redigera den efter behov.

Ändra standardinställningen

Dra reglaget från det förinställda värdet till valfritt värde. Detta påverkar komprimeringen av texter, streckbilder och övriga bilder i dokumenten.
 

Använd egna inställningar

Välj komprimeringsmetod för bilder i färg, gråskala eller svartvitt i dokumentet.

 

Till färg- och gråskalebilder kan du välja mellan många olika kvaliteter i JPEG- och ZIP-format, från Hög till Låg.

Vilken metod som blir bäst beror på vilka sorters bilder det finns i dokumentet. Vid vissa komprimeringstekniker bevaras alla detaljer från originalet: Vi kallar detta för maximal eller förlustfri komprimering. Du sparar då inte lika mycket diskutrymme som vid komprimering av annan sort, som i sin tur alltid innebär en viss förlust. Filer som komprimeras med metoder som innebär en viss informationsförlust kan bli mycket mindre än vid maximal komprimering.

JPEG är t.ex. bäst till bilder som kräver en jämn övergång från en färg eller nyans till en annan, medan ZIP fungerar bra vid skarpare förändringar. För bästa möjliga resultat kan det vara bra att prova olika komprimeringsinställningar till olika dokument.

Om du väljer standardinställningen för alla konverteringsinställningar kan skrivardrivrutinen själv välja bästa metod utifrån bildegenskaperna.

Till svartvita bilder kan du välja mellan ZIP-, CCITT Group- och Run Length-kodning.

Komprimeringsmetoden CCITT (International Coordinating Committee for Telephony and Telegraphy) fungerar bäst till svartvita bilder som har skapats i ett målarprogram och enbits inlästa bilder.

RLE ger bäst resultat vid bilder som innehåller stora helt vita eller helt svarta områden.
 

Ändra inställning

Markera eller avmarkera inställningen Ändra inställning. När du väljer Ändra inställning ändras storleken på bildpunkterna i bilden (och därmed visningsstorleken).

Om du väljer Ändra inställning anger du antingen Färre bildpunkter eller Kopiera bildpunkt på menyn. Standardinställningen är Färre bildpunkter.

Färre bildpunkter minskar antalet bildpunkter i bilden. Bildpunkterna som infogas har ett genomsnittsvärde av de bildpunkter som de ersätter.

Med Kopiera bildpunkt väljs en bildpunkt ut mitt i exempelområdet. Därefter ersätts hela området med den bildpunkten med angiven upplösning.
 

Upplösning

Om du väljer Ändra inställning kan du ange en upplösning för både Färre bildpunkter och Kopiera bildpunkt.
 

Fabriksinställningar

När du klickar på Fabriksinställningar återställs komprimeringsinställningarna automatiskt till standardvärdena.
 

Nytt

Klicka på Nytt för att skapa en ny konverteringsinställning.
 

Ta bort

Klicka på Ta bort för att ta bort den markerade konverteringsinställningen.

 

Standard

Återställer standardinställningarna och tar bort alla egna inställningar.

 

Obs!

Om du väljer MRC-komprimering bör du också välja förlustfri komprimering här.

 

Komprimeringsinställningar