Länkar från Microsoft Word

En länk är ett aktivt, rektangulärt område, som normalt innehåller understruken text som leder till en annan plats i dokumentet, till ett annat dokument eller till en webbplats.

Med PDF-länkar kan du överföra nästan alla länkar i ett Word-dokument till motsvarande PDF-länkar – exempelvis innehållsförteckningar, fotnoter, slutkommentarer, korsreferenser och länkar.

Klicka på knappen PDF Converter button settings Länkar från Microsoft Word (PDF-länkar) i verktygsfältet Nuance PDF eller använd motsvarande menyalternativ. Då öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Word, där fliken Länkar innehåller följande inställningar:

 

Skapa bokmärken, länkar, kommentarer och märkning i den färdiga PDF-filen

Markera kryssrutan om du vill att de ändrade inställningarna ska gälla framtida konverteringar.
 

Länkar till fotnoter och slutkommentarer

Markera alternativet om du vill konvertera fotnoter och slutkommentarer i Word-dokument till PDF-länkar. Fotnoter visas längst ner på samma sida. Slutkommentarer visas i slutet av avsnittet eller dokumentet.
 

Länkar mellan dokument

Med hjälp av länkar mellan dokument kan du öppna andra Microsoft Word-dokument. Markera alternativet om du vill konvertera länkar mellan dokument i en Word-fil till PDF-länkar – det gäller även innehållsförteckningar som omfattar flera dokument. Välj hur måldokument ska anges.
 

Med fullständig sökväg

Då skrivs även enhetsbokstav eller volymnamn ut.

Med relativ sökväg

Sökvägen anges i förhållande till den plats där den ursprungliga Word-filen finns. Om det inte går att hitta en relativ sökväg till ett måldokument, till exempel om det ligger på en annan disk, visas filnamnet utan sökväg.

Obs!

Vid fullständig sökväg kan du inte flytta filerna utan att förstöra sökvägen.

Vid relativ sökväg kan du enkelt flytta hela dokumentarkiv.

 

Ändra alltid filtillägg i måldokument till pdf

Om det här alternativet markeras får alla målfiler till referenser mellan dokument filtillägget pdf. Om du till exempel skapar en länk till en Excel-fil som heter ”marknad.xls” ändras namnet till ”marknad.pdf” i PDF-länken. Kryssa för detta alternativ endast om du vill sprida alla dokumentarkiv i PDF-format.
 

Internetlänkar

Markera alternativet för att automatiskt konvertera URL-adresser till PDF-länkar. Det gäller exempelvis http-, https- och www-adresser. Länktexten och den underliggande URL-adressen överförs.

 

Länkar till korsreferenser

Det är länkar till andra ställen i dokumentet. Markera alternativet om du vill att de här länkarna ska konverteras till PDF-länkar. Om du avmarkerar alternativet står länktexten kvar, inklusive formateringen, men det finns inte längre någon aktiv länk.

 

Typ

Välj vilken länkrektangeltyp du vill ha. Resultatet ser ut så här:
 

Osynlig:

PDF Converter invisible Länkar från Microsoft Word

Tunn:

PDF Converter thin Länkar från Microsoft Word

Tjock:

PDF Converter thick Länkar från Microsoft Word

 

Färg och format

Välj färg till länkrektanglarna och om kanten ska vara enfärgad eller randig.
 

Markeringsalternativ

Använd det här alternativet för att styra markeringsmetoden i PDF-visningsprogrammet när användaren drar musen över länkar som har skapats med PDF-länkar. Välj Inget om du inte vill ha någon markering eller Kontur, Inverterad eller Infällning för att markera länkarna.

 

Förstoring

I rutan Så här anpassar du målsidan till fönstret finns följande alternativ:

 

Ärv zoom – Ärv förstoringsgraden från den sida där bokmärket finns – sidans förstoringsgrad ändras inte om du byter storlek på fönstret till PDF-visningsprogrammet.

Anpassa till sida – Ändra storlek på sidan så att hela sidan får plats i fönstret till PDF-visningsprogrammet om storleken ändras.

Anpassa till bredd – Ändra storlek på sidan för att passa bredden på fönstret till PDF-visningsprogrammet om storleken ändras.

Anpassa till höjd – Ändra storlek på sidan för att passa höjden på fönstret till PDF-visningsprogrammet om storleken ändras.

Anpassa till synligt område – Ändra storlek på sidan så att innehållet anpassas till bredden på fönstret till PDF-visningsprogrammet.

 

Obs!

Du kan även välja att länkarna ska överföras från Microsoft Excel och PowerPoint.

 

Länkar från Microsoft Word