Målinställningar

Denna dialogruta visas om du gör något av följande:

  • Klickar på Spara i PDF Create-assistenten.

  • Klickar på Fråga efter filnamnet eller det aktuella alternativet i snabbmenyn i Utforskaren.

  • Högerklickar på PDF Converter appl icon Målinställningar i aktivitetsfältet och väljer Redigera målinställningar från snabbmenyn som öppnas.

Mål

Standardinställningen är Fråga efter filnamnet. Dialogrutan Spara som öppnas där du anger önskat målfilnamn. I denna ruta finns ytterligare alternativ:
 

Spara resultatet i källmappen

PDF-filerna som skapas sparas i samma mapp som källfilen.

Spara resultatet i angiven mapp

De färdiga PDF-filerna sparas i den angivna mappen. Klicka på Bläddra och leta upp önskad mapp.

Skicka bara resultatet som e-postbilaga

Den färdiga PDF-filen skickas som en bilaga utan att sparas.

Spara i datahanteringssystem

Alternativet ingår endast i Enterprise-versionen. Den färdiga PDF-filen sparas i dokumenthanteringssystemet. Detta är ett valfritt alternativ och endast tillgängligt om dokumenthanteringssystemets klientprogram är installerat på klientmaskinen. För information om stöd för dokumenthanteringssystem, se Systemkrav.

 

Mapp

Klicka på Bläddra och leta upp önskad målmapp. Välj en mapp i dialogrutan Bläddra efter mapp och klicka på OK. Det valda mappnamnet visas i rutan Mapp. Knappen Bläddra är endast tillgänglig om Spara resultatet i angiven mapp är markerat i rutan Mål.

 

Om filen redan finns

Standardinställningen är Fråga efter filnamnet. Dialogrutan Spara som öppnas om målfilnamnet redan finns. Ytterligare alternativ:
 

Ersätt befintlig fil

Det nya PDF-dokumentet ersätter den befintliga filen.

Byt namn på målfilen automatiskt

Det nya PDF-filnamnet använder angivet filnamn följt av ett ordningstal.

 

Skicka som e-post

Kryssa för detta alternativ om du vill skicka en kopia av den färdiga PDF-filen som e-postbilaga.

 

Visa färdig PDF

Markera alternativet för att visa PDF-filen. Rutan är ikryssad som standard.

Obs!

När PDF-filer skapas med menyalternativet Skriv ut är liknande målalternativ tillgängliga i panelen PDF-inställningar i dialogrutan för ScanSoft PDF Create!-egenskaper. Se Inställningar för målmappen.

Målinställningar