Bifogade filer (panel) (navigeringspanelen)

Det går att bifoga filer i PDF-filer precis som i e-postmeddelanden. De bifogade filerna och de olika alternativen visas i skärmens nederkant i panelen Bifogade filer.
 

Så här bifogar du en bilaga

  1. Öppna panelen Bilagor.

  2. Klicka på Lägg till.

  3. Leta upp den fil du vill bifoga.

  4. Klicka på Öppna.

Klicka på Ta bort om du vill ta bort en bilaga från PDF-filen. Observera att filen inte raderas från datorn utan bara tas bort från själva dokumentet.
 

Så här öppnar du en bilaga

  1. Markera bokmärket.

  2. Klicka på Öppna.

  3. Ställ in önskade inställningar för att öppna i dialogrutan.

  4. Klicka på OK.

Bilagan öppnas i det program som motsvarar dess format.

Klicka på Spara när du är klar med att lägga till filer.

De här kommandona finns i listan Alternativ. Du kan också välja att visa bilagor som standard eller redigera beskrivningarna så att läsarna av PDF-filen ser vad de innehåller.

 

Obs!

Det går även att lägga till bilagor som kommentarer i PDF-dokument. När du sammanfogar en PDF-fil kan du välja att ta bort filer som bifogats är kommentarer men lämna kvar ikonen för den bifogade filen. Filer som bifogats via panelen Bifogade filer tas inte bort vid sammanfogningar. Vid dokumentgranskningar kan du däremot välja att ta bort alla filer i listan i panelen Bifogade filer, och även ta bort alla filer som bifogats som kommentarer genom att ta bort kommentarerna.

Panelen Bilagor (navigeringspanelen)