Panelen Bokmärken (navigeringspanelen)

I panelen Bokmärken kan du enkelt navigera i PDF-filen. Aktivera funktionen genom att välja Bokmärken i listan Navigeringspanelen i verktygsfältet Visa. I panelen kan du

  • ta bort eller byta namn på befintliga bokmärken

  • skapa nya bokmärken

  • skapa en bokmärkesstruktur i flera nivåer

  • ange vart ett bokmärke ska hänvisa

  • anpassa hur bokmärken visas och fungerar

  • förse bokmärken med särskilda åtgärder

  • göra allmänna inställningar för bokmärken

  • skapa en innehållsförteckning av bokmärkesstrukturen.

Se Bokmärken, Namngivet mål för mer information.

 

 

 

Panelen Bokmärken (navigeringspanelen)