Öppna från SharePoint

Använd dialogrutan för att hämta filer från Microsoft SharePoint i alla de tre programkomponenterna: I PDF Professional kan du öppna PDF-filer, i PDF Create-assistenten kan du öppna källfiler i PDF-format eller andra format och i PDF Converter-assistenten kan du öppna skrivskyddade kopior av PDF- och XPS-filer.

 

Skriv in användarnamn och lösenord om du blir tillfrågad om det i SharePoint. Välj en webbplats genom att dubbelklicka på dess ikon på den vänstra panelen. Innehållet på den högsta nivån visas på den högra panelen. Välj filformat i den nedre alternativrutan och välj den mapp som innehåller önskad fil. Klicka på Öppna för att visa innehållet på nästa, lägre nivå. Upprepa detta tills du hittar önskad fil. Markera den och klicka på Öppna.

Färgen på webbplatsikonerna visar vilka webbplatser som är anslutna respektive aktiva och standardwebbplatsen är markerad.

Använd alternativrutan Leta i och knapparna i det övre högra hörnet för att navigera i mappstrukturen och växla fram och tillbaka i visningshistoriken.

Välj Webbplatser för att öppna dialogrutan SharePoint-webbplatser och ange fler platser. Klicka på Lägg till för att ange en ny webbplats i dialogrutan Inställningar för anslutning.

 

Det finns också en dialogruta som heter Spara i SharePoint och är en spegelbild av denna.

 

PDF-framställning

Mer information finns i Skapa PDF-filer från dokumenthanteringssystem och Spara i dokumenthanteringssystem.

 

PDF-konvertering

Mer information finns i Starta från dokumenthanteringssystem, Konvertera PDF- och XPS-filer i dokumenthanteringssystem och Spara konverterade filer.

 

Se även Översikt över dokumenthanteringssystem.

Obs!

När du öppnar PDF- eller XPS-filer i PDF Converter-assistenten tas den tillfälliga källfilen bort efter konverteringen, eftersom alla säkerhetsbegränsningar som kan ha angetts för filen i dokumenthanteringssystemet försvinner och inte gäller i den nya, redigerbara filen. Om du behöver lägga till säkerhetsinställningar, ta hjälp av direkthjälpen i Microsoft Office. Du kan exempelvis skriva in ”Skydda Word-filer” i sökfältet.

 

 

 

Öppna från SharePoint