SharePoint-webbplatser

Använd dialogrutan för att hantera listan över tillgängliga SharePoint-webbplatser med servernamn, sökväg, namn på webbplatser, användarnamn och anslutningsstatus. Den öppnas när du för första gången klickar på Lägg till från DMS så att du kan ange en eller flera SharePoint-webbplatser.

Välj Lägg till för att lägga till en ny server och/eller webbplats och ange detaljer om dem i dialogrutan Inställningar för anslutning.

Välj ett alternativ i listan och därefter Ta bort för att ta bort det från listan. Du kan inte välja flera alternativ.

Om du vill lägga till eller ta bort webbplatser senare klickar du på Webbplatser i dialogrutan Öppna från SharePoint.

 

Se även Översikt över dokumenthanteringssystem.

SharePoint-webbplatser