Övning i löpnumrering

Uppgift:

Vi ska lägga till löpnumrering i en uppsättning dokument så att varje sida innehåller referensinformation. Vi ska sammanställa ett löpnumreringsschema för detta.

 • Först måste vi definiera ett ärendenummer. Vi använder en fast prefixtext till detta.

 • Vi ska lägga till ett sexsiffrigt löpnummer som ger varje sida i dokumentuppsättningen ett unikt nummer.

 • Vi ska lägga till företagsnamnet Nuance. Vi använder ett löpnummersuffix till detta.

 • Vi ska lägga till sidnumrering i varje dokument i uppsättningen. Vi använder ett makro till detta.

 • Vi ska lägga till datum. Vi använder ett makro till detta.

Gör så här:

 1. Välj Dokument > Löpnumrering > Lägg till med eller utan ett dokument öppet för att öppna dialogrutan Lägg till löpnumrering.

 2. Klicka på Lägg till filer och bläddra fram och välj filer till löpnumreringen. Förhandsgranska filerna om så behövs. Kontrollera filordningen noga eftersom löpnumreringen läggs till i angiven filordning. Klicka på OK för att öppna dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot.

 3. Behåll [Ingen] i rutan Namn eller välj ett befintligt schema som grund.

 4. Ange marginalinställningar för textsträngen, så att den inte krockar med andra objekt på dokumentsidorna.

 5. Välj Löpnummer under Makron och klicka på Inställningar.

 6. I dialogrutan Alternativ för löpnumrering behåller du det sexsiffriga formatet och låter 1 stå som startnummer.

 7. I fältet Prefix skriver du in identifikationstexten Ärende 20: och lägger till ett blanksteg i slutet.

 8. I fältet Suffix skriver du in –Nuance med ett blanksteg i slutet. Kontrollera att allt ser riktigt ut och klicka på OK.

 9. Välj önskad placering i sidhuvudet eller sidfoten och klicka sedan på Infoga makro. Löpnumret läggs till i kodat format.

 10. Välj Sidnummer under Makron och klicka på Inställningar. Ange sidnumreringen Sidan 1 av n och välj åååå-mm-dd som datumformat. Placera markören bakom den text du har lagt till och klicka sedan på Infoga makro.

 11. Välj Datum under Makron och placera markören bakom den textsträng du har lagt till tidigare. Lägg till blanksteg för att skilja sidnumreringen från datumet och klicka sedan på Infoga makro.

 12. Välj teckenstorlek, teckensnitt, stil och färg till textsträngen i löpnumreringsschemat.

 13. Klicka på knappen Skapa för att namnge schemat så att du kan använda det igen. Klicka sedan på OK för att tillämpa det på de valda filerna.

Det här är syntaxen för vårt exempel, med blanksteg tillfogade manuellt:

<<Löpnummer#6#1#Ärende 20: #-Nuance >><<Sida 1 av n>> <<åååå-mm-dd>>

Här är en förhandsgranskning av den färdiga löpnumreringen tillsammans med dess byggstenar.
 

PDF Converter eng bates%20stamp%20example Övning i löpnumrering

 

#Ärende 20:

Prefix i löpnumrering

Löpnummer#6#1

Sexsiffrigt löpnummer med början på 1

#-Nuance

Suffix i löpnumrering

Sidan 1 av n

Sidnummer, blanksteg före och efter

åååå-mm-dd

Datum i valt format

 

I exemplet är sidnumreringen kopplad till varje enskilt dokument, men löpnumreringen ger ett unikt nummer för varje sida i alla dokument som ingår i den aktuella löpnumreringsprocessen. Med andra ord börjar den inte om på 1 i varje nytt dokument.

 

 

Övning i löpnumrering