Söka efter och ta bort text

Med Enterprise-versionen av PDF Converter Professional kan du söka efter och ta bort specifika ord eller fraser i öppna PDF-dokument, valda dokument i ett PDF-paket eller en portfölj, alla dokument i ett PDF-paket eller en portfölj eller alla PDF-dokument i en mapp eller undermapp.

 

I programmet går det att söka efter fyra typer för borttagning:

 • söka efter enskilda ord eller fraser

 • söka efter flera ord eller fraser

 • söka med fördefinierade mönster

 • söka med egna mönster (godtyckliga masker).

När du söker i en mapp kan du ange ytterligare sökkriterier genom att klicka på knappen Avancerat och klicka i cellerna i kolumnerna Nyckel, Åtgärd och Värde. Till exempel:

 

[Nyckelord] [inklusive] ['Nuance']

[Författare] [inklusive] ['George Washington']

 

Se Dialogrutan Sök.

 

Så här söker du efter och tar bort text från ett PDF-dokument.

 1. Välj Dokument > Textborttagning > Sök och ta bort element eller klicka på nedåtpilen bredvid knappen PDF Converter button mark redaction Söka efter och ta bort text Markera för borttagning i verktygsfältet Säkerhet och välj Sök och ta bort element i menyn.

 2. I fältet Sök i anger du om du vill söka i den aktuella PDF-filen, flera PDF-filer i ett paket, ett helt PDF-paket eller portfölj eller alla PDF-filer i en viss mapp. Klicka på Bläddra i den översta mapplistan för att ange en undermapp.

 3. Välj söktyp: enskilt ord eller fras, flera ord eller fraser, mönster eller mask. Se Dialogrutan Sök

 4. Om du vill söka efter ett enskilt ord eller en fras anger du ord, delar av ett ord eller fraser.
  Om du vill söka efter flera ord och fraser klickar du på Markera ord och skapar en lista.
  Om du vill söka efter mönster väljer du önskat mönster i listan.
  Om du vill söka med anpassade mönster anger du mönstret med syntaxen som visas.

 5. Ange önskade filter för sökningen som Matcha gemener/VERSALER, Matcha endast hela ord, Inkludera kommentarer, Inkludera bokmärken o.s.v. För sökningar med enstaka ord visas alternativen i huvudpanelen. För sökningar med flera ord visas de i dialogrutan Markera ord. Detta är inte tillgängligt för sökningar med mönster och masker.

 6. Klicka på Sök och ta bort element.

 7. Granska listan över sökresultat. Förfina sökningen genom att klicka på Ny sökning och ändra sökfiltren.

 8. I listan över sökresultat kryssar du för alla objekt som ska tas bort. Om du vill markera alla klickar du på Markera allt.

 9. Klicka på Markera valda resultat för borttagning. Alla förkryssade sökresultat kommer att markeras för borttagning.

 10. För att sätta i gång borttagningen väljer du Dokument > Textborttagning > Använd borttagning eller klickar på pilen intill verktyget Markera för borttagning i verktygsfältet Säkerhet och väljer Använd borttagning i menyn. Du kan också ta bort element direkt i dokumentet genom att högerklicka på de individuella borttagningsmarkeringarna.

 11. I dialogrutan Använd kryssar du för de typer av markeringar som ska tas bort. Om du kryssar för Ta bort alla förekomster av markerat innehåll kommer alla matchande objekt att tas bort från PDF-filen. Klicka på Använd för att ta bort element.

Under Ta bort (svärta) innehåll kan du läsa mer on hur du kan ta bort text och bilder. Där finns även exempel på hur den markerade och borttagna texten ser ut.
 

Obs!

Det går inte att ångra borttagningen i efterhand. För att misstag ska undvikas bör du kopiera de ursprungliga PDF-filerna innan du utför borttagningen eller spara PDF-filen där borttagningen har genomförts som en ny fil med ett nytt namn och/eller på en annan plats.

 

 

Söka efter och ta bort text