Ta bort (svärta) innehåll

Den här funktionen finns bara i Enterprise-versionen av PDF Converter Professional.

Använd verktyget Markera för borttagning för att markera det innehåll som ska tas bort och svärta sedan data permanent. Områden som ska tas bort (svärtas ut) markeras med röda rektanglar medan redan borttagna avsnitt indikeras med svarta block.

Allt synligt innehåll, inklusive text, grafik och bilder kan svärtas ut. De utsvärtade objektens utseende kan ändras. Som standard är de i form av rutor täckta med enhetlig färg, men du kan också ställa in att de ska innehålla överlagda sekretesskoder, anpassad text eller endast ett tomrum.
 

Så här markerar du och tar bort innehåll i dokumentet

 1. I dialogrutan Egenskaper för borttagningsverktyg ställer du in hur borttagningen ska se ut. Se även Ställa in egenskaper för borttagning.

 2. Välj Dokument > Textborttagning > Markera för borttagning eller klicka på PDF Converter button mark redaction Ta bort (svärta) innehåll (Markera för borttagning) i verktygsfältet Säkerhet.
   

 3. Gör något av följande för att markera det innehåll som du vill ta bort:

  • För pekaren över ett textblock. När pilen omvandlas till symbolen PDF Converter cursor redact text Ta bort (svärta) innehåll markerar du den text som du vill ta bort.

  • För pekaren över ett område utan text. När pilen omvandlas till symbolen PDF Converter cursor redact area Ta bort (svärta) innehåll ritar du en rektangel som täcker det önskade området.

Håll pekaren över ett markerat område för att förhandsgranska hur borttagningen kommer att se ut.

 1. Högerklicka i ett markerat område och välj Använd i snabbmenyn för att ta bort element från området permanent. Om du vill verkställa alla markerade borttagningar i den aktuella PDF-filen väljer du Använd på alla.
   

 2. I dialogrutan Använd väljer du vilka typer av data som ska tas bort. Om du väljer Ta bort alla förekomster av markerat innehåll kommer alla matchande textsträngar att tas bort från PDF-filen. Om länkar som leder till en bild finns på flera ställen i PDF-filen så kommer det här alternativet att ta bort alla förekomster. Klicka på Använd för att ta bort element.

Obs!

Det går inte att ångra borttagningen i efterhand. För att misstag ska undvikas bör du kopiera den ursprungliga PDF-filen innan du utför borttagningen eller spara PDF-filen där borttagningen har genomförts som en ny fil med ett nytt namn och/eller på en ny plats.

 

Borttagning kan göras genom att man kombinerar sökningar med dokumentsammanfogning. Se Om borttagning.

 

 

Ta bort (svärta) innehåll