Textborttagning och dokumentgranskning

I Enterprise-versionen av PDF Converter Professional finns en funktion för textborttagning.

Textborttagning innebär att man svärtar ut känslig text eller bilder i en PDF-fil. Dokumentgranskning används för att ta bort dold text eller bakgrundsinformation.

Eftersom spridningen av sådan information kan få juridiska konsekvenser är det vanligt att man tar bort innehållet innan dokumentet offentliggörs. PDF-formatet är komplicerat och kan innehålla mer information än man ser. Användare kan därför oavsiktligt läcka information.

Tänk på att funktionen Textborttagning inte fungerar på samma sätt som när du väljer kommandot Ta bort. Information som tas bort från en PDF-fil med kommandot Ta bort raderas inte permanent från dokumentet och kan nästan alltid återställas.

 

Fakta om funktionen Textborttagning
 

Med funktionen Textborttagning kan användaren rensa PDF-dokument före publicering. Processen består vanligtvis av två steg: Först väljer du och markerar objekt som ska tas bort och efter ytterligare kontroll genomförs sedan borttagningen. I Ta bort innehåll kan du se hur markerad och borttagen text ser ut. Med borttagningsverktygen kan du:

  • Markera och ta bort text, vektorgrafik, bitmappsbilder och områden med flera objekt.

  • Söka efter och ta bort viss text i ett aktuellt dokument.

  • Ta bort alla referenser till ett visst innehåll i det aktuella dokumentet.

  • Visa borttagna områden som oläsliga färgmarkeringar och välja om de ska läggas över med sekretesskod eller fördefinierad egen text.

Fakta om dokumentgranskning

  • Ta bort alla kommentarer i ett dokument.

  • Ta bort dokumentegenskaper och andra metadata.

  • Ta bort länkar, mål, bifogade filer o.s.v.

  • Ta bort inbäddade index (under Ta bort inbäddade data som inte kan visas) som fortfarande kan innehålla borttagna textsträngar.

Borttagning och dokumentsammanfogning

Det går även att förbereda dokument för offentlig distribution genom att sammanfoga PDF-filer. Det här tar bort lager, kommentarer och angivna markeringstyper i dokumentet, eller konverterar dem till dokumentobjekt, så att de inte längre visas i panelen Kommentarer. Borttagning är ett av sammanfogningsalternativen. Detta innebär att:

  • Svarta rektanglar täcker den borttagna texten. Dessa kan väljas och flyttas men den underliggande texten visas inte och är inte sökbar. Borttagningen behålls alltså.

  • Svarta rektanglar täcker texten som markerats för borttagning, men texten har inte tagits bort. De kan väljas och flyttas men då blir underliggande text eller objekt synliga och ingen borttagning har utförts.

 

Borttagning via sökning

Borttagningen kan kombineras med funktionen för att söka. Följande alternativ är tillgängliga:

Sök och ta bort element: Hittade element markeras för borttagning. Se beskrivningen i Söka efter och ta bort text. Det här väljer du i menyn Dokument.

Skanna och markera: Hittade element markeras, stryks över eller under, eller markeras för borttagning, enligt dina önskemål. Det här väljer du i menyn Skanna. Se Skapa PDF-filer av indata från bildläsare.

 

Obs!

Du kan ta bort element i paket och portföljer genom att söka efter dem. Borttagning kan genomföras i paket som enbart innehåller PDF-filer, men det kan hända att det inte går med paket som i sin tur innehåller filpaket. Om borttagning används i en portfölj är det bara element i PDF-filerna i portföljen som tas bort. Generellt sett är det säkrare att packa upp filerna innan du utför borttagning i dem, eftersom du då kan markera filer för borttagning och enklare granska resultatet.

 

 

 

Textborttagning och dokumentgranskning