Integrering med dokumenthanteringssystem

PDF Professional Enterprise och dess komponenter för PDF- framställning och PDF-konvertering är integrerade med tre dokumenthanteringssystem: Microsoft SharePoint, Hummingbird Enterprise och Interwoven WorkSite. Följande klientprogram används: tillägget för dokumenthantering i Utforskaren till Hummningbird Enterprise och DeskSite för WorkSite. Integrering med SharePoint måste konfigureras av systemadministratören.

 

Integrering med Microsoft SharePoint

Den exakta kontrolltexten och dess placering kan variera, eftersom det är administratören som anger texten. Det går att skapa PDF-filer av filer i andra format direkt i dokumenthanteringssystemet eller utifrån, konvertera PDF- och XPS-filer från dokumenthanteringssystemet, spara de redigerbara filerna på datorn och öppna PDF-filer i Nuance PDF Professional för att redigera dem.

Integrering med Interwoven WorkSite

Öppna menyn Nuance PDF i tilläggsprogrammet Nuance PDF i klientprogrammet DeskSite.

 

Skapa PDF: Använd det här alternativet för att skapa PDF-filer från källfiler (även XPS-filer) som finns sparade i eller utanför dokumenthanteringssystemet. I avsnittet PDF Create-assistenten finns en lista över alla filformat som stöds.

Skicka PDF i e-postmeddelande: Använd det här alternativet för att skapa PDF-filer av källfiler och bifoga dem i ett e-postmeddelande.

Öppna med PDF Professional: Använd det här alternativet för att öppna en kopia av en PDF-fil i dokumenthanteringssystemet, redigera den och sedan spara den ändrade filen i systemet tillsammans med källfilen.

Öppna med PDF Converter: Använd det här alternativet för att konvertera PDF- och XPS-filer till redigerbara format.

 

Integrering med Hummingbird Enterprise

Använd snabbmenyn Nuance PDF i dokumenthanteringstillägget i Utforskaren. Menyn visas när du klickar på filer i andra format än PDF som PDF Create har stöd för. I avsnittet PDF Create-assistenten finns en lista över alla filformat som stöds. Snabbmenyn innehåller de kommandon som beskrivs ovan.

 

Obs!

I Hummingbird DOCSOpen och i LiveLink kan du inte öppna källfilerna direkt från dokumenthanteringssystemet. Du måste hämta källfilerna från dokumenthanteringssystemet till filsystemet för att kunna skapa PDF-filer eller konvertera PDF- och XPS-filer till redigerbart format.

 

 

 

 

 

Integrering med dokumenthanteringssystem