Översikt över dokumenthanteringssystem

I PDF Professional Enterprise 7 visas ett verktygsfält eller en meny för varje dokumenthanteringssystem som identifieras och stöds. Via dessa kan du öppna PDF-filer från dokumenthanteringssystemet och spara dem där igen. Det går även att infoga och extrahera PDF-sidor. Från dokumenthanteringssystemet kan du öppna filer i valfritt format och sedan bifoga dem till den aktuella PDF-filen. PDF Professional Enterprise (och dess komponenter PDF Create och PDF Converter) är kompatibla med Microsoft SharePoint via dialogrutorna som ingår i programmet. Övriga dokumenthanteringssystem öppnas via sina egna användargränssnitt.

Programmet är nu kompatibelt med hela fem dokumenthanteringssystem. Se Systemkrav för mer information. I samtliga kompatibla dokumenthanteringssystem, inklusive SharePoint, är det inte bara möjligt att öppna PDF-filer, utan även en hel rad andra filtyper från dokumenthanteringssystemen. Dessa filformat kan sedan konverteras till PDF i bakgrunden med hjälp av befintliga inställningar och visas i PDF Professional.

Nedan följer en sammanfattning av funktionerna i respektive komponent:

PDF Professional Enterprise:

 • Öppna och spara PDF-filer från och till dokumenthanteringssystem.

 • Öppna filer i andra format från dokumenthanteringssystemet med bakgrundskonvertering till PDF.

 • Infoga sidor från eller extrahera sidor och exportera dem till dokumenthanteringssystem.

 • Bifoga filer oavsett format från dokumenthanteringssystemet till en öppen PDF-fil.

Se Stöd för dokumenthanteringssystem för mer information.

PDF Create-assistenten:

PDF Converter-assistenten:

 • Öppna PDF- och XPS-filer från dokumenthanteringssystem.

 • Spara konverterade filer i dokumenthanteringssystem.

 

Integrering med dokumenthanteringssystem

Vid arbete i SharePoint, Hummingbird Enterprise och Interwoven Worksite får du tillgång till alla tre komponenterna i PDF Professional Enterprise med hjälp av en Nuance PDF-kontroll. I SharePoint måste denna integrering utföras av en administratör.

PDF Professional Enterprise:

 • Öppna en kopia av en PDF-fil via snabbmenyn, redigera den och spara den tillsammans med originalfilen eller på datorn.

 • Läs in sidor till en PDF-fil som sparas i dokumenthanteringssystemet på en angiven plats med hjälp av bildläsarens eget gränssnitt. Om bildläsaren saknar automatisk dokumentmatare kan endast en sida i taget läsas in.

Se Integrering med dokumenthanteringssystem för mer information.

 

PDF Create-assistenten:

 • Öppna en fil i ett annat format än PDF och skapa en PDF-fil av den och spara den tillsammans med originalfilen.

 • Ta en fil av annat format än PDF från datorn och konvertera den till PDF-format och spara den i dokumenthanteringssystemet.

PDF Converter-assistenten:

 • Öppna en PDF- eller XPS-fil från dokumenthanteringssystemet, konvertera den och spara den redigerbara filen på datorn eller i dokumenthanteringssystemet.

I de här tre dokumenthanteringssystemen kan du antingen lägga in eller ändra dokumentegenskaper för sparade filer. Välj menyalternativet Dokumentegenskaper på menyn för respektive dokumenthanteringssystem.

 

Översikt över dokumenthanteringssystem