Stöd för CaseMap

Med Enterprise-versionen av PDF Professional kan du hantera PDF-filer i LexisNexis® CaseMap® – ett komplicerat hanteringssystem för juridiska ärenden. Verktygsfältet och menyn i CaseMap visas endast om CaseMap identifieras av ditt system

Gör på något av följande sätt för att öppna integreringsverktygen i CaseMap

 • Välj Verktyg > CaseMap och välj ett alternativ på menyn.

 • Välj bland verktygen direkt från verktygsfältet i CaseMap.

  PDF Converter eng tb casemap Stöd för CaseMap

Med CaseMap-verktygen kan du

 • skapa nya fakta

 • uppdatera befintliga fakta

 • skapa nya CaseMap-objekt

 • uppdatera befintliga CaseMap-objekt

 • visa information om länkade poster för att uppdatera dokumentinformationen

 • gå till en länkad post (färgmarkerad i CaseMap)

 • Skicka flera PDF-filer till CaseMap via en guide: välj ut enskilda PDF-filer eller en mapp vars innehåll ska skickas till ett ärende som redan är öppet i CaseMap.

 

Stöd för CaseMap