Felsökning av PDF Converter

Det går inte att öppna PDF-filen

PDF-filen kan vara skadad eller kan ha skapats med väldigt ovanliga inställningar med program från en utomstående tillverkare.

 

Det går inte att öppna en PDF-fil som skyddas med lösenord

PDF-filen kan ha skyddats med ett generellt lösenord eller ett lösenord för att öppna filen och det kan dessutom finnas begränsningar för hur PDF-filen får användas. Se Skyddade PDF-filer.

 

Det är färre sidor i den konverterade filen än i originalet

Kontrollera alternativet Sidor med endast bild under Bearbetningsalternativ som visas på alla fyra bearbetningspanelerna (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär). Om du har valt Hoppa över utelämnas sidor med endast bild i målfilen.

 

Den konverterade filen innehåller vissa sidor med endast bilder

Kontrollera alternativet Sidor med endast bild under Bearbetningsalternativ som visas på alla fyra bearbetningspanelerna (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär). Om alternativet Lägg till som bild i dokumentet är markerat läggs alla sidor utan textlager i PDF-filen till som bilder i den konverterade filen. Tänk på att du kan kontrollera på panelen Förhandsgranska om sidorna i en PDF-fil innehåller ett textlager eller endast bilder.

PDF Converter text icon Felsökning av PDF Converteranger att det finns ett textlager på sidan.

PDF Converter image icon Felsökning av PDF Converteranger att sidan endast innehåller bilder.

 

Tecken visas felaktigt i den konverterade filen

Källfilen kan innehålla teckenkodning som inte är av standardtyp i delar av eller hela texten. Aktivera alternativet Tolka sidor med kodning som inte är standard under Bearbetningsalternativ som visas på alla fyra bearbetningspanelerna (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär). Kontrollera även språkvalet i dialogrutan OCR-inställningar.

Det gör du genom att klicka på PDF Converter ocr settings Felsökning av PDF Converter (OCR-inställningar).

 

Formulärkontrollerna motsvarar inte dina behov

Om de aktiva formulärelementen inte ser ut som de ska i målfilen, avaktivera alternativet Skapa formulärkontroller på panelen Formulär och gör om konverteringen. Infoga önskade formulärkontroller i målfilen i Microsoft Word.

 

Konverteringen har slutförts men några av filerna kunde inte konverteras (se felmeddelande) eller så har det uppstått problem med dem (se varningsmeddelande).

En del av texten i källfilen använder kodning som inte är av standardtyp. Aktivera alternativet Tolka sidor med kodning som inte är av standardtyp på panelerna Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär. Det kan även bero på att alternativet Om de X första sidorna endast innehåller bilder, avbryt är aktiverat (på panelen Standardokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad eller Formulär) och att PDF-filen som konverteras innehåller lika många eller färre sidor än det angivna värdet här (t.ex. om inställningen är Om de 3 första sidorna endast innehåller bild, avbryt och PDF-filen innehåller bara tre sidor). Avaktivera alternativet och välj Konvertera sida med OCR eller ange ett sidantal som är lägre än antalet sidor i dokumentet.

 

Undvik att skriva över den ursprungliga filen eller att förlora resultatet. Använd Spara som i stället för Spara.

När direktkonvertering startas med kommandot Öppna på Arkiv-menyn i Microsoft Word, går det inte att namnge Word-dokumentet i förväg.  Den konverterade filen visas i Microsoft Word med PDF- eller XPS-namnet (t.ex. rapport.pdf). Välj Spara som när målfilen visas i Microsoft Word för att undvika att den ursprungliga filen skrivs över. Vi rekommenderar att du sparar med kommandot Spara som innan du redigerar eller stänger dokumentet i Microsoft Word. Använd inte kommandot Spara eller Stäng förrän du har ändrat det ursprungliga filnamnet till ett Microsoft Word-filnamn (t.ex. rapport.doc). För mer information, se Redigera dokument i Microsoft Word.

 

Tillägget för Nuance PDF syns inte i ett Office 2007-program (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook eller Microsoft PowerPoint)

 

Kontrollera följande:

  • Att integrationen i Office 2007-programmet är aktiverad

  • Att tilläggen i Office 2007-programmen är aktiverade

  • Att Nuance PDF-verktygsfältet syns (gäller endast Outlook)

Så här kontrollerar du integreringen

I Nuance PDF Converter väljer du Arkiv > Inställningar och kontrollerar att det aktuella programmet är förkryssat. Om inte markerar du programmet och startar om datorn.

 

Så här aktiverar/avaktiverar du tillägg i Office 2007-program

 

I Office-programmet klickar du på PDF Converter button ms%20office Felsökning av PDF Converter Microsoft Office > Alternativ [för Word/Excel/PowerPoint] > Trust Center > Inställningar för Trust Center > Tillägg. Kontrollera sedan att kryssrutan Inaktivera alla programtillägg är avmarkerad.

För vidare information om tillägg, se Microsoft Office-hjälpen: Start > Säkerhet och sekretess > Aktivera eller inaktivera tillägg i Office-program > Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg.  

 

Så här kontrollerar du Nuance PDF-verktygsfältet i Outlook 2007

I Outlook 2007 öppnar du Visa-menyn > Verktygsfält. Om du inte ser PDF Converter turned on Felsökning av PDF Converter framför Nuance PDF markerar du alternativet.

 

Ett tillägg för Nuance PDF har avaktiverats på grund av ett fel under körning.

 

Så här aktiverar du tillägget:

I Office-programmet klickar du på PDF Converter button ms%20office Felsökning av PDF Converter (Microsoft Office) > Alternativ [för Word/Excel/PowerPoint] > Tillägg. Längst ner i fönstret markerar du Inaktiverade objekt i rutan Hantera och klickar på Gå till. Välj tillägget för Nuance PDF Converter för att aktivera PDF Converter och klicka på Aktivera. Klicka på Stäng och starta om Microsoft Office-programmet.

 

 

 

Felsökning av PDF Converter