Felsökning av PDF Create

Det finns inga kontroller i PDF-visningsprogrammet.

Kontrollera dokumentinställningarna. Det kan hända att du har markerat alternativen Dölj menyrad, Dölj verktygsfält eller Dölj fönsterkontroller.

 

Oönskad text eller oönskade bilder visas i bak- eller förgrunden.

Kontrollera att du inte har valt en vattenstämpel av misstag.
 

Text eller bilder ligger huller om buller på sidan med objekt ovanpå varandra.

Kontrollera att överlägg inte användes när PDF-filen skapades. Om du avsiktligt har använt överlägg bör du kontrollera att de utvalda filerna har ett innehåll som passar till överlägget.
 

Det går inte att öppna PDF-filen i PDF-visningsprogrammet.

Kontrollera att PDF-versionen passar till PDF-visningsprogrammet. Till exempel:

Versioner upp till 1.3 kan öppnas av Adobe Acrobat 4.

Versioner upp till 1.4 kan öppnas av Adobe Acrobat 5.

Versioner upp till 1.5 kan öppnas av Adobe Acrobat 6.

Versioner upp till 1.6 kan öppnas av Adobe Acrobat 7.

Versioner upp till 1.7 kan öppnas av Adobe Acrobat 8.

PDF/A-versionfiler kan öppnas i Adobe Acrobat 5 och senare.

 

Bilder har försvunnit från PDF-filen.

Kontrollera komprimeringsinställningen. Den automatiska inställningen måste vara minst 5 för att bilder ska visas.
 

Bilderna blir inte bra när de skrivs ut.

Kontrollera komprimeringsinställningarna. Öka upplösningen eller öka den automatiska inställningen så att den är över 50. Du kan ha lägre upplösning och högre komprimering när filen ska visas på skärmen, men för att få bra bildutskrifter behöver du minska komprimeringen. Om du aktiverar MRC-komprimering utan att använda den särskilda profilen ska den andra komprimeringsinställningen ställas in på Förlustfri.
 

Det går inte att skapa PDF-filer.

Du måste ha installerat ett program med utskriftsfunktion på datorn, som kan hantera källfilen och är associerat med den.

 

Fel pappersstorlek eller orientering eller kalkylblad saknas.

Om du får problem med det här öppnar du filen i det program den skapades i eller ett program som kan öppna den korrekt, justerar pappersstorlek, orientering och eventuella andra utskriftsinställningar efter behov. Använd därefter menyalternativet Skriv ut på Arkiv-menyn för att skapa PDF-filen och välj ScanSoft PDF Create! som skrivare. När du har konverterat PDF-filerna på rätt sätt kan du sedan använda Assistenten för att kombinera dem.

Eftersom Microsoft Office-program styr dessa inställningar själva ignoreras skrivarinställningar i dessa fall. Det innebär exempelvis att en PDF-fil i A4-format genereras från ett Microsoft Word-dokument i A4, oberoende av de aktuella skrivarinställningarna.

 

Det går inte att lägga till filer i listan.

Det kan hända att vissa filer inte accepteras i PDF Create på grund av att de inte har något associerat program för utskrift. Prova att associera filen med ett lämpligare program (helst det program som filen skapades i) och installera programmet först om så behövs.

 

För ytterligare information, se filen Viktigt! eller gå in på Nuances webbplats.

 

Tillägget för Nuance PDF syns inte i ett Office 2007-program (Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook eller Microsoft PowerPoint)

Kontrollera följande:

  • Att tilläggen i Office 2007-programmen är aktiverade

  • Att Nuance PDF-verktygsfältet syns (gäller endast Outlook)

Så här aktiverar/inaktiverar du tillägg i Office 2007- eller 2010-program:

 

I Office-programmet klickar du på PDF Converter button ms%20office Felsökning av PDF Create (Microsoft Office) > Alternativ [för Word/Excel/PowerPoint] > Säkerhetscenter > Inställningar för Säkerhetscenter > Tillägg och kontrollerar att alternativet Inaktivera alla programtillägg är avmarkerat.

För vidare information om tillägg, se Microsoft Office-hjälpen: Start > Säkerhet och sekretess > Aktivera eller inaktivera tillägg i Office-program > Visa eller ändra säkerhetsinställningarna för tillägg.    

 

Så här kontrollerar du Nuance PDF-verktygsfältet i Outlook 2007 eller 2010:

I Outlook 2007 öppnar du Visa-menyn > Verktygsfält. Om Nuance PDF inte är förbockad (PDF Converter turned on Felsökning av PDF Create) markerar du rutan.

 

Ett tillägg för Nuance PDF har avaktiverats på grund av ett fel under körning.

 

Så här aktiverar du tillägget:

I Office-programmet klickar du på PDF Converter button ms%20office Felsökning av PDF Create (Microsoft Office) > Alternativ [för Word/Excel/PowerPoint] > Tillägg. Längst ner i fönstret markerar du Inaktiverade objekt i rutan Hantera och klickar på Gå till. Välj ett tillägg (PDF Create 7) som du vill aktivera på nytt och klicka på Aktivera. Klicka på Stäng och starta om Microsoft Office-programmet.

Felsökning av PDF Create