Felsökning av PDF Professional

Sidan rullar nedåt när jag klickar med handen.

Det kan vara en vald inställning. Klicka igen för att stoppa rullningen. Om du inte vill att detta ska ske öppnar du Redigera-menyn > Inställningar > Diverse och ändrar inställningen. Ändra Bläddra nedåt till Gör ingenting eller Sida ned (så att du bläddrar ner en halv sida med ett klick).

 

Programmet beter sig konstigt när jag markerar objekt

Se till att du använder verktyget PDF Converter selectobject Felsökning av PDF Professional (Markera objekt) i standardverktygsfältet. Håll ner Ctrl om du vill välja flera objekt med verktyget (t.ex. för att ställa dem på rad).

Verktyget PDF Converter selectarea Felsökning av PDF Professional (Markera område) i standardverktygsfältet markerar inte enskilda objekt utan områden på skärmen som t.ex. kan kopieras som bilder.

 

Retuscherad text blir färgad och oläsbar

Du kan av misstag ha aktiverat konturfunktionen eller ställt in olämpliga värden. Öppna Egenskaper för retuscherad text och välj Ingen färg under Konturfärg. För att konturer ska fungera bra måste punktstorleken på teckensnittet vara minst 30 gånger större än konturens värde.
 

Löpnumrering läggs inte till

Du kan ange sidintervall för löpnumrering. Om du anger ett ogiltigt sidintervall läggs inte löpnumreringen till – även om det visas ett meddelande om att löpnumrering har utförts. Ändra eller ta bort sidintervallet.

 

Det går inte att välja flera PDF-filer för genomsökning

Om du vill söka i flera filer måste du gruppera dem i en portfölj. Sedan kan du söka genom alla eller utvalda filer i portföljen. Du kan också välja att kopiera eller flytta filerna till en separat mapp och utföra en mappsökning.

 

Jag kan inte välja mapp till en mappsökning

Välj enhet och klicka därefter på Bläddra längst ner i enhetslistan. Det kan hända att du måste rulla ner i listan.

Jag kan inte avmarkera en alternativknapp i en formulärkontroll

Alternativknappar hanteras i grupper. Om du vill skapa en grupp ger du den andra, och efterföljande, alternativknappar samma kontrollnamn som den första. Detta görs i dialogrutan Egenskaper för kontrollen. Därefter fungerar knapparna. Det går endast att välja en per grupp.

 

Skapa märkta PDF-filer

Det finns ingen separat inställning för att lägga till märkning när du skriver ut till PDF. Du måste göra det via Profiler i PDF Create-assistenten. Det finns en fördefinierad profil som heter PDF-märkning, men du kan välja märkning i vilken profil som helst. Använd panelen Märkningar eller Verktyg-menyn i PDF Professional om du vill märka befintliga PDF-filer. Observera att märkningsåtgärder kräver mycket resurser och kan ta flera minuter. Tryck på Esc om du vill avbryta en märkningsåtgärd.

 

 

Felsökning av PDF Professional