Inledning

Nuance PDF Converter Professional 7 innehåller allt du behöver för att skapa, använda och konvertera PDF-filer (Portable Document Format) och XPS-filer. Det går att öppna PDF-filer från version 1.0–1.7 samt PDF/A för att visa och redigera filer, lägga till kommentarer samt sätta ihop sidorna till en ny fil. Det går att skapa PDF-filer i versionerna 1.3 till 1.7 och i ISO-standarden PDF/A. Den här professionella produkten innehåller tre delar (framställning, redigering och konvertering) som installeras och aktiveras i ett och samma steg.

Enterprise-versionen av den här produkten innehåller installationsguider och är utrustad med vissa avancerade funktioner. De beskrivs i ett separat kapitel.
 

Skapa PDF-filer

Du kan skapa PDF-filer från så gott som alla dina Microsoft® Windows®-program med Nuance-produkten PDF Create 7 genom att gå till Arkiv > Skriv ut eller med genvägarna på verktygsfältet (när de är tillgängliga). När du arbetar i Microsoft Word, Excel och PowerPoint kan du skapa en PDF-fil genom att starta programmet direkt från dokumentet. I Microsoft Outlook och Lotus Notes kan bilagor konverteras till PDF-format. Vid konvertering från Microsoft Word, Microsoft Excel eller Microsoft PowerPoint kan länkar och kommentarer överföras och du kan ställa in att bokmärken ska skapas av strukturen i Word-dokument, kalkylbladens namn eller rubrikerna på sidorna i ett bildspel. Metadata (ämne, författare, nyckelord m.m.) kan överföras från Word-, Excel- och PowerPoint-dokumenten till de PDF-filer som skapas av dem. Det går även att skapa PDF-filer från webbsidor i Internet Explorer. Du kan skydda filerna du skapar med lösenord och dessutom lägga till vattenstämplar. Med hjälp av inställningarna för komprimering och teckensnitt har du fullständig kontroll över PDF-filens storlek och utseende.
 

Redigera PDF-filer

Med Nuance PDF Converter Professional får du maximal kontroll över PDF-filerna tack vare ett gränssnitt som gör det enkelt att bläddra i och läsa filerna. Du kan redigera sidor och dokument, lägga till kommentarer och granska dem, ändra dokumentets säkerhet, signera dokument med mera. Det går att sammanfoga PDF-dokument från flera olika källor och byta plats på sidorna i dokumentet. Programmet är ett effektivt dokumenthanteringssystem som används för att skapa arkiv av relaterade dokument så att du kan indexera och söka i dem.

Med webbläsarna Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome och Apple® Safari (för Windows) kan gränssnittet i Nuance PDF Converter Professional användas för att ändra visade PDF-filer eller PDF-filer som är tillgängliga via länkar.
 

Konvertera PDF-filer

Med Nuance PDF Converter 7, som ingår i den här produkten, kan du omvandla PDF-filer till fullständigt formaterade och redigerbara Microsoft Word-, Microsoft Excel-, Corel WordPerfect- och RTF-filer. Det finns fyra konverteringsalternativ i programmet, vilka producerar standarddokument, juridiska dokument, formulär och kalkylblad.
 

Skapa ifyllbara PDF-formulär

Trots att miljontals PDF-formulär läggs ut på webben och skickas via e-post har bara en bråkdel av dem de elektroniska formulärfält som krävs för att man ska kunna fylla i dem på datorn. Därför skrivs de flesta PDF-formulär ut, fylls i för hand och skickas runt i pappersformat. FormTyper-funktionen i PDF Converter Professional gör att du kan omvandla alla PDF-filer, även inlästa, till elektroniska formulär som kan fyllas i, sparas och skickas vidare elektroniskt. Du kan lägga till formulärelement till PDF-filen manuellt och fylla i befintliga PDF-formulär som redan har aktiva formulärfält.

 

Lyssna på PDF-filer

Endast i PDF Converter Professional kan du lyssna på PDF-filer och omvandla PDF-filer till ljudfiler.

Med hjälp av Nuance® RealSpeak™ förvandlar du varje ord i dokumentet till syntetiskt mänskligt tal som du kan lyssna på i en Apple® iPod eller annan mediespelare.

 

Inledning