Nya funktioner

Här sammanfattas alla nya funktioner i version 7 av PDF Converter Professional i tre avsnitt: redigera, skapa och låsa upp PDF-filer. Se även Nyckelfunktioner.

 

Redigera PDF-filer

 

Snabbstart i Windows 7

PDF Converter Professional 7 kan visas i snabblänklistor i Windows 7 så att du snabbt kan starta programmet eller välja att öppna de senaste PDF-filerna. Andra alternativ är att skapa PDF-filer från bildläsare eller andra dokument och att konvertera PDF-filer till redigerbara format. Se även: Starta programmet.

Läs in till PDF

Nu kan du även läsa in bilder med en knapptryckning med fördefinierade inställningar och kringgå bildläsarens gränssnitt. Flersidig inläsning var tidigare endast tillgängligt med den automatiska dokumentmataren. Nu kan det även göras med en flatbädd. Inläsning till PDF-bildfiler har utökats med nya alternativ: sökbar PDF och normal PDF. Det finns stöd för flera bildläsare inklusive bildläsare med ISIS-drivrutiner. Du kan läsa in till en ny fil, till befintliga filer och även automatiskt markera fördefinierade ord. I PDF Converter Enterprise 7 kan du skapa skanningsinkorgar och få ett meddelande varje gång en ny PDF-fil anländer från en nätverksbildläsare eller en MFP. Se även: Skapa PDF-filer av indata från bildläsare.

Utökat stöd för webbläsare

Verktygsuppsättningen i PDF Professional för Internet Explorer och Mozilla Firefox fungerar nu även med Google Chrome och Apple Safari. För webbsidor som innehåller eller har länkade PDF-filer kan du visa, ändra, spara till lokal mapp eller konvertera till redigerbart format. Se även: Hantera PDF-filer i webbläsare.

Visa sidor från filer som inte är PDF-filer

Det var tidigare endast möjligt att visa PDF-sidor i Portföljer, men nu kan även sidor från Word, Excel och PowerPoint samt en rad bildfiler visas i popup-fönster och ge en bättre översikt av innehållet i en portfölj. Se även PDF-portföljer.

Förbättrad dokumentsammanställning

En nummerrad med full bredd gör det enklare att dra och släppa. Funktionen för att importera sidor har också förbättrats: ett nytt fönster visar alla sidor från de dokument som valts som möjliga källor för import. Det gör det enklare att identifiera önskade sidor och dra och släppa dem i måldokumentet. Tidigare kunde sidorna endast väljas utan möjlighet att visa dem. Se Dokumentsammanställning.

Söka med flera strängar

Gränssnittet för att söka efter flera ord eller strängar har gjorts användarvänligare. Sökningarna sker numera som OR-åtgärder vilket betyder att alla träffar för någon av strängarna visas. Det går fortfarande att göra booleska sökningar med operatorn AND, och det finns flera andra tillgängliga alternativ. Se även: Sökfunktionen.

Sökningar med mönster och masker

Det finns en rad fördefinierade mönster: personnummer, telefonnummer datum m.m. för att hitta objekt med standardstrukturer i dokument. En mask är ett anpassat mönster där du anger hur många tecken som ska ingå i sökningen och om de ska vara bokstäver, siffror eller båda. Det gör att du till exempel kan söka efter registreringsnummer för bilar i ett dokument. Med PDF Converter Enterprise 7 kan du även markera hittad text för borttagning. Se Sökningar med mönster och masker.

Lager

Nu går det att visa lager i PDF-filer och även skapa nya lager. Element på en PDF-sida separeras i olika lager. Det kan vara användbart om du arbetar med ritningar eller med att förbereda dokument åt ett tryckeri. Se Lager.

Stöd för Silverlight

Multimedia, grafik, animerat innehåll och interaktivt innehåll för Microsoft Silverlight i PDF-filer kan spelas upp i programmet och det går att bädda in nytt innehåll om Silverlight är installerat på datorn. Se även: Lägga till filmer.

Sammanfoga dokument

Dokumentsammanfogning är ett nytt sätt att förbereda dokument för offentlig distribution. Funktionen gör det möjligt att spara utvalda kommentarskategorier som riktigt PDF-innehåll. De kan därmed inte längre redigeras som kommentarer utan endast som dokumentobjekt. Se även: Sammanfoga dokument.

Spara till bildfiler

Det finns stöd för att spara till flersidiga TIFF-filer.

PDF-konvertering

Automatisk språkidentifiering

Du behöver inte längre ange ett eller flera språk när OCR används för att låsa upp PDF-filen och skapa redigerbara utdata. Genom att man väljer alternativet för att identifiera automatiskt kan bearbetningen ske automatiskt, även om indatadokumentens språk inte är kända i förväg. Funktionen fungerar för alla språk som skrivs med det latinska alfabetet och som har tillgängliga ordlistor. Se Välja språk.

Förbättrade utdata med Excel

Konverteringar av PDF-filer med tabeller till Excel har bättre layoutprecision. Ett nytt konverteringsalternativ tillåter att alla tabeller konverteras till ett Excel-kalkylblad. Syftet är en bättre hantering av tabeller som löper över flera sidor. Se även: Kalkylblad.

Skapa PDF-filer

Överföra dokumentinformation från MS Office

Metadata som Ämne, Författare och Nyckelord kan importeras från dokument i Word, Excel och PowerPoint. Du behöver inte längre skriva in befintliga data igen. Se Skapa PDF-filer från Microsoft Word.

Skapa PDF-filer i gråskala

Det finns ett nytt alternativ för att konvertera källdokument till PDF-filer i gråskala för att minska filstorleken. Se även: Egenskaper för PDF Create.

Skapa automatiska sidbokmärken när filer sammanfogas

När flera dokument sammanfogas till en PDF-fil kan en uppsättning bokmärken skapas, ett för varje dokument. Bokmärkestexterna är indatafilnamnen. Se även: Kombinera filer till en PDF.

 

Nya funktioner