Nyckelfunktioner

En fullständig översikt av funktionerna finns i avsnittet Nya funktioner.

 

Skapa PDF-filer: Du kan snabbt skapa PDF-dokument i standardformat från version 1.3 till 1.7 i PDF Converter Professional 7 och nästan alla Microsoft Windows-program genom att öppna Arkiv > Skriv ut > ScanSoft PDF Create! eller använda genvägar på verktygsfältet där dessa är tillgängliga (Microsoft Word, Excel, Outlook och PowerPoint 2007) och överföra kommentarer, hyperlänkar med mera. Det går även att skapa PDF-filer i Lotus Notes, Internet Explorer och med många dokumenthanteringssystem (med Enterprise-versionen). Även XPS-, PS- och EPS-filer kan konverteras till PDF. När du använder profiler i PDF Create-assistenten kan du enkelt spara och återanvända inställningarna för PDF-framställningen. Det finns profiler för olika utskriftskvaliteter, framställning av sökbara PDF-filer och användning av MRC-komprimering.

 

PDF-konvertering: Nu kan du komma åt den information som ligger låst i PDF-filer (upp till version 1.7) och XPS-filer. Du kan spara dem i en mängd olika redigerbara format (inklusive Office 2007) och samtidigt bevara text, spalter, tabeller och bilder. Detta innefattar bland annat spalter som flyter och bilder med redigerbara bildtexter. Genom anpassade algoritmer hanteras juridiska dokument och formulär och PDF-tabeller konverteras till kalkylblad. PDF-konverteringen kan startas från MS Office-program, IBM Lotus Notes och Mozilla Firefox. Du kan konvertera dokument, sidor och sidområden (med PDF Converter Professional).

 

Lyssna på PDF-filer och spara dem som ljudfil: Nu kan du lyssna på PDF-filer med Nuance text-till-tal-teknik RealSpeak – på en Apple iPod eller MP3-spelare, antingen med hjälp av Windows Media Player eller direkt i PDF Converter Professional. Praktiskt för alla, inte minst om man befinner sig på resande fot eller har nedsatt syn.

 

Dokumentsammanställning: Du kan kombinera källfiler i formaten Microsoft Word, Excel, PowerPoint och så vidare till ett enda PDF-dokument. Du kan också automatiskt skapa ett enda PDF-dokument av flera filer och dra och släppa sidor från olika källor och på så sätt skapa ett nytt dokument. Sedan kan du flytta runt sidorna, skapa bokmärken, hyperlänkar, innehållsförteckningar, numrera om sidorna, använda kommandona Rotera, Beskär, Kopiera, Klistra in, Ta bort och Ersätt samt skydda och publicera dokumenten. Sidorna visas som mycket små versioner, inte som miniatyrer, så det är fortfarande möjligt att utföra många åtgärder, som att välja och kopiera objekt eller textblock.

 

PDF-paket och portföljer: Med PDF-paket kan du gruppera närliggande filer, även om de är av olika indataformat, för att enklare kunna hantera dem och t.ex. skicka dem per e-post. Ett PDF-paket är en enda fil i PDF 1.7-format som innehåller en uppsättning PDF-filer skapade av indatafiler. Portföljerna gör paketen flexiblare och möjliggör en katalogstruktur och gör att andra filer än PDF-filer kan ingå. Portföljer hanteras via ett modernt, Flash-baserat användargränssnitt.

 

Arkivera e-post, bifogade filer och andra objekt i Microsoft Outlook: Du kan arkivera utvalda Microsoft Outlook-objekt eller en hel mapp i Outlook med eller utan undermappar. Det finns flera olika arkiveringsmetoder. Microsoft Outlook-objekt kan lagras i olika PDF-filer, slås samman till en enda PDF-fil eller överföras till ett PDF-paket.
 

Redigera bokmärken och hyperlänkar: Det finns verktyg för skapande av bokmärkesträd, vilket ger en logisk bild av hur ett dokument är uppbyggt. Du kan även dra bokmärkesträdet över filer för att skapa ett dokumentarkiv.

 

Lägga till bl.a. ändringar och kommentarer: Det finns en rad ändringsverktyg i programmet som öppnas via kommentarpaletten. Du kan skriva ut dokument med bevarade kommentarer. Filmer och ljud kan bäddas in eller bifogas.

 

Skydda dokument: Dokument kan skyddas med lösenord, kryptering (upp till 256-bitar), digitala signaturer och certifikat eller genom att man anger tillåtna åtgärder.

 

Skapa PDF-formulär snabbt och smidigt: Med alternativet FormTyper™ kan du lätt konvertera statiska PDF-formulär till ifyllbara PDF-formulär. FormTyper identifierar bland annat formulärfält och kryssrutor samt lägger över standardelement i PDF-formuläret till den ursprungliga PDF-filen. Du kan också lägga till formulärelement manuellt eller flytta, ta bort och ändra storlek på befintliga formulärelement. Du kan dessutom öppna formulär med XFA-specifikationen med PDF Professional.

 

Söka och jämföra PDF-dokument: Du kan skapa index av flera gigabyte med PDF-dokument. I den här Unicode-baserade indexmotorn kan du göra sökningar både i filinnehåll och i fördefinierade och anpassade fält med dokumentegenskaper. Jämför två PDF-dokument eller en PDF och ett Word-dokument.

 

Redigera sidinnehåll: Det går att infoga och hantera ClipArt. Du kan redigera text på dokumentsidor med verktyget Retuschera text.

 

Signera PDF-dokument digitalt: I PDF Converter Professional används standardmässiga allmänna och privata nycklar så att du kan signera PDF-dokument digitalt.

 

Skicka dokument eller sidor: Du kan skicka utvalda sidor eller hela dokument via e-post. När du använder ett e-postprogram kan du välja filer i det lokala filsystemet, konvertera dem till PDF och sedan bifoga dem i det aktuella meddelandet.

 

Ångra – Gör om: Du kan ångra och göra om i många steg för att enklare kunna rätta till misstag vid redigering av PDF-dokument.

 

Intuitiv bläddring: Använd handverktyget med dynamisk zoom och luppen för att fingranska detaljer i sidinnehållet.

 

PDF-märkning: Ge PDF-filer en logisk struktur genom att använda profiler till att identifiera stycken, tabeller och celler med hjälp av märkning.

 

Stöd för dokumenthantering: I Enterprise-versionen finns en inbyggd integreringsfunktion för integrering med vanliga dokumenthanteringssystem. På så sätt behöver du inte växla mellan PDF-program och filsystem, utan kan smidigt öppna Arkiv > Öppna från o
ch Arkiv > Spara som.  

 

Se även Nya funktioner.

 

 

Nyckelfunktioner