Starta programmet

Du kan starta programmet på flera sätt:

  • Starta programmet genom att gå till Start-menyn > (Alla) Program > Nuance PDF Professional 7 > PDF Converter Professional. Om du vill öppna en PDF-fil klickar du på knappen Öppna eller väljer Öppna i Arkiv-menyn och går till önskad fil. Om du väljer flera PDF-filer öppnas de i separata fönster. Om du väljer Microsoft Office-filer (*.doc, *docx, *.rtf, *.xls, *xlsx,*.pptx) eller XPS, konverteras de direkt till PDF-filer och visas i separata fönster. Källfilen påverkas inte.

  • Klicka på programikonen på skrivbordet (PDF Converter app icon Starta programmet) om du har lagt ut en sådan och fortsätt sedan precis som ovan.

  • Dubbelklicka på en PDF-fil: Om du har valt PDF Converter Professional som standardläsare för PDF-filer kan du dubbelklicka på en PDF-fil för att starta programmet och öppna den valda filen. Om PDF Converter Professional inte är din standard-PDF-läsare högerklickar du på en PDF-fil och väljer Öppna med > PDF Converter Professional.

  • Leta efter PDF-filer på en webbserver: Om du har valt PDF Converter Professional som standardläsare för PDF-filer kan du klicka på länkar till PDF-filer på webbsidor. Då öppnas PDF-filen i programmet.

  • Dra och släpp filer: Du kan öppna filer genom att dra och släppa dem i PDF Converter Professionals programfönster. Det går även att dra och släppa dokument (doc, txt), Microsoft Excel-blad (xls, xlsx), PowerPoint-sidor (pptx) och XPS-filer så att de konverteras (källfilerna förblir intakta).

  • Högerklicka på en eller flera PDF- eller Office-filer i Utforskaren eller på skrivbordet. Välj om du vill skapa, kombinera, lägga över eller paketera filer. Ange sedan en profil.

  • Från en snabblänklista i Windows 7: Klicka på programikonen och välj Starta program eller en nyligen öppnad PDF-fil. Du kan även välja att skapa en PDF från en bildläsare eller från en annan fil eller att konvertera en PDF-fil till ett redigerbart format.

 

Starta programmet