Välkommen

Tack för att du väljer Nuance® PDF Converter Professional 7!

 

Detta program ger tillgång till följande funktioner:

  • Skapa PDF-filer från en eller flera källfiler. PDF-filerna kan visas, skrivas ut, genomsökas och redigeras. Du kan även skapa PDF-filer direkt från:

Microsoft® Word™, Excel®, PowerPoint®, Internet Explorer®, Outlook® och Lotus Notes.

  • Öppna, läs, redigera, kommentera, sprid, sök igenom och fyll i formulär i PDF-filer.

  • Konvertera PDF- och XPS-filer till redigerbara dokument för

Microsoft Word, Excel, PowerPoint och Corel® WordPerfect™.

 
Du kan också öppna PDF- och XPS-filer direkt från dessa och andra program, för att där redigera och spara dem i önskat filformat.

 

  • Använd dokumenthanteringssystem som Microsoft SharePoint för att hämta indatafiler och spara konverterade filer.
     

Om du vill läsa mer om Nuances lösningar för kontorsproduktivitet och röstigenkänning, gå till www.nuance.com.

 

 

 

© 2011 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Kan ändras utan föregående meddelande.

Programmet skyddas av amerikansk och internationell upphovsrättslagstiftning enligt informationen i panelen Om och i ämnesgruppen Juridisk information.

Välkommen