Licenser/Meddelanden från utomstående parter

Den här programvaran är delvis baserad på arbete som utförts av The Independent JPEG Group.

Den här programvaran är delvis baserad på arbete som utförts av Colosseum Builders, Inc.

Den här programvaran är delvis baserad på arbete som utförts av FreeType Team.

Den här programvaran är delvis baserad på arbete som utförts av Kakadu Software.

Den här programvaran är delvis baserad på komprimeringsbiblioteket zlib.

Produktdelar som avser ordkontroll, stavning och avstavning är delvis baserade på Proximity Linguistic Technology. Proximity Hyphenation System © Copyright 1988. Med ensamrätt. Franklin Electronic Publishers, Inc. The Proximity/Merriam-Webster American English Linguibases. © Copyright 1982, 1983, 1987, 1988 Merriam-Webster Inc. Med ensamrätt. © Copyright 1982, 1983, 1987, 1988 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden jämförs med 116 000-, 80 821-, 92 641-, 106 713-, 118 533-, 91 928-, 103 792-, 130 690- och 140 713-ordsbaserna i Proximity/Merriam-Webster Linguibases. The Proximity/Collins British English Linguibases. © 1985 William Collins Sons & Co. Ltd. Med ensamrätt. Tillägg för juridik och medicin © Copyright 1982 Merriam-Webster Inc. Med ensamrätt © Copyright 1982, 1985 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden jämförs med 80 307-, 90 406-, 105 785- och 115 784-ordsbaserna i Proximity/Collins Linguibases. Språkdatabaser för franska, tyska, italienska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal) och spanska från Proximity/Collins. © Copyright 1984, 1985, 1986, 1988 William Collins Sons & Co. Ltd. Med ensamrätt. © Copyright 1984, 1985, 1986, 1988 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden jämförs med 136 771-, 150 893-, 178 839-, 207 119-, 212 565-, och 194 393-ordsbaserna i Proximity/Collins Linguibases. Språkdatabas för holländska från Proximity/Van Dale. © Copyright 1987 Van Dale Lexicografie bv. © 1987 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden jämförs med 119 614-ordsbaserna i Proximity/Van Dale Linguibase. Proximity Munksgaard Danish Linguibase © 1988 Munksgaard International Publishers Ltd. Med ensamrätt © Copyright 1988 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden har kontrollerats mot Proximity/Munksgaard Linguibase (innehåller 113 000 ord). Språkdatabaser för norska och svenska från Proximity/IDE. © 1988 IDE a.s. Med ensamrätt. © Copyright 1988 Franklin Electronic Publishers, Inc. Med ensamrätt. Orden jämförs med 126 123- och 150 000-ordsbaserna i Proximity/IDE Linguibases.

Ordlistor från INSO/Vantage Research: Det internationella rättstavningsprogrammet CorrectSpell ™, © 1993 av Lernout & Hauspie. Med ensamrätt.

Språkdatabas för slovenska, copyright © 2002 Amebis d.o.o. Med ensamrätt. Esperanto-ordlistan är baserad på en sammanställning av Toon Witkam och Stefan MacGill.

SoftwarePassport/Armadillo Software Protection System © 1998–2007, Silicon Realms Toolworks. Med ensamrätt.

Delar av programmet är baserat på referensbiblioteket för PNG (libpng).

InstallShield® 2008 © 1997–2007, Macrovision Corporation och/eller Macrovision Europe Ltd. Med ensamrätt.

AES-kryptering/dekryptering © 2001, Dr Brian Gladman, Worcester, Storbritannien. Med ensamrätt.

Produkten innehåller komponenter som har utvecklats inom OpenSSL-projektet, bland annat programvara skriven av Eric Young och Tim Hudson.

ClipArt-bilderna ”Självförtroende”, ”Läser rapport”, ”Veterinär” och ”Sjuksköterska” © Karina MacGill, 2009. Med ensamrätt.

Innehåller en implementering av Adobe® XFA® (XML Forms Architecture) © 2009 Adobe Systems ® Incorporated.

Utvecklingsverktyg från Microsoft © 2009 Microsoft Corp. Med ensamrätt.

 

 

 

 

Licenser/Meddelanden från utomstående parter