Varumärken

Nuance, Nuance-logotypen, ScanSoft, OmniPage, True Page och Logical Form Recognition är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nuance Communications, Inc. eller dess närstående bolag i USA och/eller andra länder. Microsoft, Windows och Outlook är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. InstallShield är ett registrerat varumärke som tillhör Macrovision Corp. Alla andra företagsnamn och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Nuance® PDF Converter Professional. © 1995-2011 Nuance Communications, Inc.

Varumärken