Navigeringspanelerna

Det här kan visas på navigeringspanelerna:

 • Bifogade filer (längst ner på skärmen)

 • Bokmärken (till vänster)

 • Kommentarer (längst ner på skärmen)

 • Mål (till vänster)

 • Formulärkontroller (till vänster)

 • Lager (till vänster)

 • Modellträd (till vänster)

 • Sidor (till vänster)

 • Signaturer (till vänster)

 • Märkning (till vänster)

När du väljer en panel får du tillgång till en uppsättning verktyg som har med den aktuella funktionen att göra.

 

Så här visar eller döljer du navigeringspanelerna

 • Välj Visa > Navigeringspaneler > [önskad panel].

 • Klicka på pilen bredvid PDF Converter navigation Navigeringspanelerna (Navigeringspaneler) i verktygsfältet Visa och välj önskad panel.

 • Klicka på PDF Converter button hide Navigeringspanelerna längst ner på den vertikala list som skiljer dokumentpanelen från navigeringspanelen för att visa eller dölja navigeringspanelen.

 

Navigeringspanelerna