Om PDF-versioner

Den här produkten stöder PDF-versionerna 1.0 till 1.7. Här sammanfattas vilka funktioner som stöds i respektive version. Funktioner som inte omnämns här stöds i alla versioner. PDF-filer som skapas med produkten kan vara i version 1.3 till 1.7 eller PDF/A (baserad på version 1.4).

Kryptering

40-bitars RC4 – stöds i PDF-version 1.1 och senare (säkerhetsutgåva 2)

128-bitars RC4 – stöds i PDF-version 1.4 och senare (säkerhetsutgåva 3)

128-bitars AES – stöds i PDF-version 1.6 och senare (säkerhetsutgåva 3)

256-bitars AES – stöds i PDF-version 1.7 och senare (säkerhetsutgåva 3)

 

All kryptering följer RSA-standard och all AES-kryptering uppfyller FIPS (Federal Information Processing Standard).

Dokumentbehörigheter

Den tillgängliga uppsättningen med dokumentbehörigheter beror på säkerhetsutgåva (definierad i PDF-standarden). Två säkerhetsutgåvor används: 2 och 3.

I säkerhetsutgåva 2 (RC4-40-kryptering) kan dokumentskaparen begränsa följande åtgärder:

  • Ändra dokumentinnehåll

  • Kopiera text och grafik från dokumentet

  • Lägga till och ändra kommentarer och interaktiva formfält

  • Skriva ut dokumentet

I säkerhetsutgåva 3 (RC4-128-, RC4-128- eller RC-256-kryptering) kan dokumentskaparen även kontrollera följande åtgärder:

  • Fylla i formulärfält och signera dokument

  • Granska text för tillgänglighet

  • Sammanställa dokument, inklusive att infoga sidor, ta bort sidor samt skapa bokmärken och miniatyrer

  • Endast tillåta utskrifter som inte ger perfekta digitala kopior, men som även kan resultera i sämre utskriftskvaliteter

Metadata

Metadatafält stöds i PDF-version 1.1 och senare.

PDF-filtyper

PDF/A: Stöds endast i PDF-version 1.4

Linjärt justerad PDF: PDF-version 1.2 och senare

Alternativen PDF/A och Linjärt justerad PDF kan ersätta varandra. Om alla alternativ i PDF/A är aktiverade är kontrollerna i panelen Lösenordskydd inaktiverade.

 

PDF/A är en standard som är utformad för att kunna användas i så många program och operativsystem som möjligt och klarar även av nya tekniska förändringar.

 

Linjärt justerad PDF är optimerad för snabb webbvisning så att första sidan visas snabbt medan de andra sidorna bearbetas.

Komprimeringsmetoder

TIFF G4 – PDF 1.0 till 1.3

JBIG2 – PDF 1.4

JPEG2000 – PDF 1.5 och senare

MRC-komprimering stöds i PDF 1.3 och senare och endast för PDF-bildfiler.

 

Genom att använda JPEG2000 för PDF-filer som innehåller många bilder kan storleken minskas med 50 % eller mer, jämfört med tidigare komprimeringsmetoder, utan att bildkvaliteten försämras.

Om PDF-versioner