PDF Converter-assistenten

Med PDF Converter-assistenten får du kontroll över konverteringsprocessen.

 

Klicka på knappen PDF Converter saveas PDF Converter assistenten Spara som i verktygsfältet Arkiv eller välj Öppna PDF Converter på Verktyg-menyn för att öppna Assistenten. Du kan även öppna den från Start-menyn i Windows och flera andra platser.
 

PDF Converter-assistenten används för att

 • öppna källfiler (PDF/XPS) som ska konverteras, genom att man markerar dem eller drar och släpper dem

 • förhandsgranska filer

 • ange sidintervall

 • definiera bearbetningsläge (Standard, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär)

 • ange bearbetningsalternativ

 • definiera målformat

 • Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, WordPerfect eller RTF för standarddokument

 • Microsoft Word, WordPerfect eller RTF för juridiska dokument,

 • Microsoft Word och RTF för formulär

 • Microsoft Excel för kalkylblad

 • ange alternativ för utdata

 • starta konverteringen

 • visa käll- och målfiler.

Visningslägen

I Assistenten konverteras alltid hela sidor, men du kan markera områden på sidor i PDF Professional som du vill konvertera direkt till önskat målformat. På så sätt kan du exempelvis skicka en enda tabell till Microsoft Excel eller innehållet för en enda sida till PowerPoint.

 

PDF Converter-assistenten