PDF Create-assistenten

Med hjälp av Nuance® PDF Create-assistenten kan du skapa PDF-filer från en uppsättning källfiler från olika program, även befintliga PDF-filer. Alla filer kan konverteras till separata PDF-filer eller så kan du välja att kombinera flera filer i en viss ordning till en enda stor fil. Filerna kan även läggas över eller samlas.

Du kan starta PDF Create-assistenten från Start-menyn i Microsoft® Windows® med något av följande kommandon. Använd därefter gränssnittet för att konvertera filen.

Start > Program > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistenten eller

Start > Alla program > Nuance PDF Converter Professional 7 > PDF Create-assistenten.

 

Fillista

När du ska skapa en fillista i PDF Create-assistenten kan du klicka på PDF Converter add PDF Create assistenten (Lägg till). Från listmenyn:

  • Välj Öppna fil för att bläddra fram filer på datorn (du kan även dra och släppa filer från Utforskaren till listan).

  • Välj Öppna från DMS för att bläddra efter filer på en SharePoint-server eller i ett annat dokumenthanteringssystem.

Om du vill ta bort enskilda filer från listan markerar du dem och klickar på PDF Converter delete PDF Create assistenten (Ta bort). Klicka på PDF Converter clear PDF Create assistenten (Rensa) om du vill ta bort alla.

De borttagna filerna försvinner inte från datorn, bara från listan. Du kan ändra filordningen med PDF Converter up PDF Create assistenten uppåt- och PDF Converter down PDF Create assistenten nedåtpilarna.
 

Alternativ för att skapa PDF-filer
 

I rutan PDF Converter assemble PDF Create assistenten (Sammanställ) finns följande alternativ att välja mellan:

Skapa en PDF per källdokument

Skapa en separat PDF per källdokument.

Kombinera filer till ett PDF-dokument

Kombinera filerna i en ordning för att skapa en PDF-fil och ange om bokmärken ska skapas utifrån indatafilnamnen.

Lägg över filer som ett PDF-dokument

Sidorna i den nyskapade PDF-filen kombinerar sidinnehållet från de ingående filerna. Klicka på Alternativ för att definiera placeringen av överlägget.

Samla filer i en PDF-fil

En uppsättning filer grupperas i ett PDF-paket, och källfiler i andra format än PDF konverteras till PDF-filer. Alla PDF-filer i paketet kan öppnas och sparas separat. Klicka på Alternativ för att välja försättsblad.

 

Profiler
 

I profilrutan (PDF Converter profile PDF Create assistenten) finns följande fördefinierade profiler att välja mellan:
 

Standardkvalitet

Utkastkvalitet

Publiceringskvalitet

Konfidentiellt

PDF med märkning

PDF med MRC-komprimering

Sökbar PDF

 

Du kan ändra profilinställningarna, skapa nya profiler och ta bort befintliga.

 

Spara

 

I den statiska texten sammanfattas de aktuella inställningarna för att spara. Klicka på knappen Spara för att ändra dem. Se Målinställningar.

När du är klar klickar du på knappen PDF Converter go PDF Create assistenten (Skapa) för att påbörja PDF-framställningen.

 

PDF Create-assistenten