PDF (Portable Document Format)

PDF (Portable Document Format) är ett utbrett filformat som används för att visa dokument som har skapats på olika plattformar i olika program.

Fördelarna med detta universella format är följande:

  • Det program som ursprungsdokumentet skapades i behöver inte vara installerat på datorn när PDF-filen öppnas. Allt som krävs är en PDF-läsare.

  • I PDF-filer bevaras källdokumentets ursprungliga layout. Du undviker att sidupplägget förändras när filer öppnas på olika datorer. PDF-filer visas med samma teckensnitt och marginaler som originaldokumentet.

En PDF-fil kan innehålla ytterligare information (bokmärken, länkar, kommentarer) som gör innehållet mer lättillgängligt.

Bokmärken visar dokumentstrukturen på samma sätt som en innehållsförteckning. Om du klickar på ett bokmärke kan du gå direkt till önskad sida.

En länk är ett visst område som kan aktiveras genom ett klick. Länkar leder normalt till en annan plats inom samma dokument, i ett annat dokument eller till en webbadress. Länkar kan också användas för speciella funktioner, såsom att skicka in formulär.

Kommentarer är skrivna förklaringar eller tolkningar som läggs till dokument. Författarna till olika kommentarer kan skiljas åt med olika färger.

Ytterligare kontroller (lösenordsskydd, vattenstämplar, komprimeringsinställningar, teckensnittsinbäddning o.s.v.) finns i PDF Professional för PDF-konvertering.

 

Se även: Om PDF-versioner.

PDF-filer med märkning

PDF-filer med märkning innehåller metadata som beskriver dokumentstrukturen och ordningen på de olika dokumentelementen (t.ex. bilder, textblock, spalter, titlar). I PDF Professional blir denna informationen tillgänglig och kan användas utöver programmets egen identifiering av sidlayout när redigerbara filer skapas. I skärmläsare används också märkningsinformation för att identifiera vilken läsordning som är den bästa tänkbara. Inte alla PDF-filer är märkta.

PDF (Portable Document Format)