Programfönstret

PDF Converter Professionals programfönster innehåller en dokumentpanel i mitten, en navigeringspanel till vänster och Mallhanteraren till höger. I huvudverktygsfältet är verktygen grupperade efter användningsområde.

 

PDF Converter eng overview Programfönstret

 

 

Navigeringspanelen: Valfri vy där du kan visa och använda miniatyrer, bokmärken, kommentarer med mera.

Dokumentpanelen: Programmets huvuddel där den aktuella PDF-filen visas och där filer kan redigeras, formulär fyllas i och kommentarer läggas till. I Dokumentpanelen går det att visa mer än en PDF åt gången. Vanligtvis visas en sida i taget, men det går att visa och redigera flera sidor genom att välja Dokumentsammanställning på Visa-menyn.

Mallhanteraren: Arbetsområde där du kan arbeta med stämplar, vattenstämplar och ClipArt och använda verktyg för ökad säkerhet som kuvert, lösenord och signera/intyga.

Panelen Bilagor: I denna panel hanteras bilagor till PDF-filerna.

Paneneln kommentarer: Härifrån hanterar du kommentarer som lagts till i PDF-filer av olika författare och granskare.

Vyfältet: Används för att rotera och ändra vyn, ändra sidor och zooma in eller ut.

 

 

Programfönstret