Formulär (verktygsfält)

PDF Converter tb form tools Formulär (verktygsfält)

 

 1. Lägg till knappar i formuläret.

 2. Lägg till kryssrutor i formuläret.

 3. Lägg till alternativknappar i formuläret.

 4. Lägg till kombinationsrutor i formuläret.

 5. Lägg till listor i formuläret.

 6. Lägg till textfält i formuläret.

 7. Lägg till ett fält för digital signatur i formuläret.

 8. Ange i vilken ordning fälten ska aktiveras när du tabbar framåt.

 9. Färgmarkera fält.

 10. Återställ fält.

 11. Kör FormTyper i formuläret.

Formulär (verktygsfält)