Huvudverktygsfältet

I stället för att navigera genom strukturen av menyer och undermenyer kan du använda knappliknande verktyg som direkt ger tillgång till samma funktioner. Verktygen är grupperade i namngivna verktygsfält och en uppsättning eller deluppsättning av verktygsfälten utgör huvudverktygsfältet, vilket är placerat i övre delen av programfönstret.

Dra markören över ett verktyg för att se vad det heter. Verktygsfälten kan frigöras och dras till arbetsområdet. När du har valt ett verktyg förblir det som regel aktivt tills du väljer ett annat verktyg.
 

Så här anpassar du verktygsfälten

 1. Välj Visa > Verktygsfält eller högerklicka i verktygsfältsområdet för att få fram en snabbmeny. Anpassa därefter verktygsfälten enligt följande:

  • Du kan välja att visa eller dölja de enskilda verktygsfälten i huvudverktygsfältet.

  • Välj Återställ verktygsfält om du vill återställa de fördefinierade inställningarna.

  • Klicka på Dölj verktygsfält för att dölja alla verktygsfält.

  • Välj Visa knappetiketter om du vill identifiera alla, vissa eller inga av knapparna genom namn. I hela den här hjälpen visas verktygsfält utan sina etiketter.

  • Välj Anpassa verktygsfält om du vill inkludera eller exkludera vissa verktyg i ett verktygsfält.

 1. Klicka på nedåtpilen till höger om en knapp för att visa en lista. Om du t.ex. klickar på pilen bredvid knappen Ny PDF visas en rad alternativ för PDF-framställning.

Följande verktygsfält finns endast i PDF Professional

Fönstret PDF-portfölj och vyn Dokumentsammanställning har egna verktygsfält. 3D-verktygsfältet visas alltid när den aktuella PDF-sidan innehåller 3D-objekt. Nuance PDF-verktygsfält visas i integrerade program. Dessa verktygsfält beskrivs i egna avsnitt.

 

Följande verktygsfält har en mer allmän funktion

 • Redigera (verktygsfält)

 • Visa (verktygsfält)

 • Zooma (verktygsfält)

Redigera

PDF Converter tb edit Huvudverktygsfältet

 

 1. Ångra senast utförda åtgärder i ett antal steg.

 2. Ångra senast utförda Ångra-åtgärder.

 

Visa

 

Visa > Navigeringspanelen

 Visa > Mallhanteraren

PDF Converter tb view navigation Huvudverktygsfältet

PDF Converter tb view organizer Huvudverktygsfältet

 

 1. Öppna navigeringspanelen där den aktuella posten visas.

 2. Öppna Mallhanteraren där den aktuella posten visas.

 

Zoom

PDF Converter tb zoom Huvudverktygsfältet

 

 1. Zooma in (+) i bilden.

 2. Zooma ut (-) i bilden.

 3. Zooma dynamiskt. För pekaren uppåt för att zooma in och nedåt för att zooma ut.

 4. Använd luppen för att visa en yta extremt förstorad.

 

 

Huvudverktygsfältet