Mätning (verktygsfält)

PDF Converter tb measure Mätning (verktygsfält)

 

  1. Beräkna avståndet mellan två punkter i ett PDF-objekt i en skala du själv ställer in.

  2. Beräkna längden på ett linjärt PDF-objekt medan det ritas.

  3. Beräkna ytan på ett stängt PDF-objekt i en skala du själv ställer in.

 

Med hjälp av mätverktyg kan du beräkna längder och ytstorlekar i PDF-dokumentet. Du kan mäta verkliga skärmmått eller ange en skala som du vill använda för figurer ritade i skala, såsom arkitekturritningar och kartor.
 

 

Mätning (verktygsfält)