Säkerhet (verktygsfält)

PDF Converter tb security Säkerhet (verktygsfält)

  1. Granska, ändra eller ta bort säkerhetsinställningarna, inklusive lösenord.

  2. Signera eller certifiera ett PDF-dokument.

  3. Ange eller ändra inställningar för textborttagning, markera element eller utför borttagningen (svärtning).

 

 

 

Säkerhet (verktygsfält)