Standard (verktygsfält)

PDF Converter tb standard Standard (verktygsfält)

  1. Handen är det grundläggande navigeringsverktyget. Välj handen (det andra verktyget du precis använde förvandlas till handen). Ställ in funktioner för handverktyget på Redigera-menyn > Inställningar > Allmänt > Diverse.

  2. Välj det textblock som du vill redigera egenskaperna för, exportera o.s.v.

  3. Välj den bild som du vill redigera egenskaperna för, exportera o.s.v.

  4. Välj det område som du vill redigera egenskaperna för, exportera o.s.v.

  5. Välj det objekt som du vill redigera egenskaperna för, exportera o.s.v.

  6. Lägg till en länk.

  7. Beskär en sida eller ett dokument – rita en rektangel och ställ in värden för beskärningen.

  8. Utför begränsad textredigering i PDF-texter, även över flera rader. Den här funktionen kan också användas för att ändra teckensnitt och textens utseende.

  9. Flytta, ändra storlek på, rotera eller gruppera objekt samt bestäm deras inbördes ordning.

Standard (verktygsfält)