Verktygsfält för SharePoint eller andra dokumenthanteringssystem

Samtliga dokumenthanteringssystem som identifieras får ett eget verktygsfältet med samma namn som systemet. I det här avsnittet beskrivs verktygsfältet Microsoft SharePoint.

PDF Converter tb sharepoint Verktygsfält för SharePoint eller andra dokumenthanteringssystem

 

  1. Öppna filer från en SharePoint-webbplats.

  2. Spara filer på en SharePoint-webbplats.

 

Verktygsfält för SharePoint eller andra dokumenthanteringssystem