Visa mapp (verktygsfält)

PDF Converter tb view folder Visa mapp (verktygsfält)

 

  1. Öppna föregående PDF-fil i den mapp där det dokument som för närvarande är aktivt ligger.

  2. Öppna nästa PDF-fil i den mapp där det dokument som för närvarande är aktivt ligger.

Filen som öppnas ersätter den som tidigare var öppen. Om det finns ändringar som inte har sparats ombeds du att spara.

Visa mapp (verktygsfält)