PDF-verktygsfält i integrerade program

Knappar i verktygsfältet Nuance PDF i Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint

PDF Converter toolbar four PDF verktygsfält i integrerade program

Nuance PDF-verktygsfältet har fyra knappar: Tre Skapa-knappar PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program PDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade program PDF Converter button settings PDF verktygsfält i integrerade program och knappen PDF Converter button pdfconv PDF verktygsfält i integrerade program Öppna PDF/XPS. De tre Skapa PDF-knapparna motsvarar menyalternativen till Nuance PDF i Microsoft Word, Excel och PowerPoint.

 

Visa knapparna i verktygsfältet i integrerade program

För att PDF-verktygsfältet ska kunna användas i andra program måste Nuance PDF Professional integreras i de aktuella programmen. Du kan aktivera eller avaktivera integreringen vid en anpassad installation.

Om du inte kan se dessa knappar i verktygsfältet i ett integrerat program öppnar du Visa-menyn > Verktygsfält och väljer Nuance PDF.

 

Integrerade program

Knappar

Motsvarande meny- och snabbmenyalternativ

Microsoft Word

 

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program PDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade programPDF Converter button settings PDF verktygsfält i integrerade program
 

Nuance PDF-menyn: Skapa PDF
Nuance PDF-menyn: Skapa PDF och skicka med e-post
Nuance PDF-menyn: PDF-länkar

PDF Converter button pdfconv PDF verktygsfält i integrerade program

Arkiv-menyn > Öppna PDF/XPS

Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program PDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade programPDF Converter button settings PDF verktygsfält i integrerade program

Nuance PDF-menyn: Skapa PDF
Nuance PDF-menyn: Skapa PDF och skicka med e-post
Nuance PDF-menyn: Inställningar

PDF Converter button pdfconv PDF verktygsfält i integrerade program

Arkiv-menyn > Öppna PDF/XPS

Huvudfönstret i Microsoft Outlook, Lotus Notes

 

PDF Converter conv%206%20toolbar%20main PDF verktygsfält i integrerade program

Nuance PDF-menyn: PDF Converter 7

Nuance PDF-menyn: Arkivera mapp

Nuance PDF-menyn: Arkivera e-post

Nuance PDF-menyn: Skapa PDF av bifogade filer

Nuance PDF-menyn: Inställningar för Nuance PDF

Meddelandefönster i Microsoft Outlook, Lotus Notes

PDF Converter conv%206%20toolbar%20message PDF verktygsfält i integrerade program

Nuance PDF-menyn: PDF Converter 7

Nuance PDF-menyn: Arkivera e-post

Nuance PDF-menyn: Skapa PDF av bifogade filer

Nuance PDF-menyn: Bifoga fil i PDF-format

Nuance PDF-menyn: Inställningar för Nuance PDF

Microsoft Internet Explorer
 

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade programPDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade programPDF Converter button ie addtopdf PDF verktygsfält i integrerade program

Skapa-knappen: Skapa PDF-fil av webbsidan
Skapa-knappen: Skapa PDF-fil och skicka med e-post
Skapa-knappen: Skapa PDF-fil och lägg till i befintlig PDF

 

Skapa PDF-knapparna

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program Klicka på den här knappen för att skapa en PDF-fil av det dokument som för närvarande är öppet.

PDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade program Klicka på den här knappen för att skapa en PDF och bifoga filen till ett tomt e-postmeddelande som är klart att skicka i väg.

PDF Converter button settings PDF verktygsfält i integrerade program   Klicka på den här knappen för att öppna inställningarna.

    • I Microsoft Word öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Word, där du kan definiera hur bokmärken, länkar, kommentarer och märkning ska överföras till PDF-filen. Under Avancerade inställningar kan du öppna dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

    • I Microsoft Excel öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för Excel, där du kan definiera hur bokmärken, länkar och kommentarer ska överföras till PDF-filen och ange adresseringssätt för länkens måldokument. Under Avancerade inställningar kan du öppna dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

    • I Microsoft PowerPoint öppnas dialogrutan Nuance PDF-inställningar för PowerPoint, där du kan definiera hur bokmärken, länkar och kommentarer ska överföras till PDF-filen och ange adresseringssätt för länkens måldokument. Under Avancerade inställningar kan du öppna dialogrutan Egenskaper för ScanSoft PDF Create!.

Knappen Öppna PDF/XPS

PDF Converter button pdfconv PDF verktygsfält i integrerade program   Använd knappen för att välja en PDF- eller XPS-fil som ska konverteras och öppnas i det aktuella programmet så att den kan redigeras.

Öppna konverteringsinställningarna från Verktyg-menyn för att välja konverteringsläge i Microsoft Word. I Microsoft Excel och PowerPoint finns det inga alternativ – läget är alltid Kalkylblad respektive Standarddokument.    

 

Tips!

Du kan även öppna dialogrutan Egenskaper för PDF Create i Microsoft Word genom att gå till Arkiv > Skriv ut och sedan välja skrivardrivrutinen ScanSoft PDF Create! och klicka på knappen Egenskaper.

Om du vill skapa en PDF-fil av en hel arbetsbok i Microsoft Excel öppnar du Nuance PDF-menyn och aktiverar alternativet Skapa PDF av hela arbetsboken.

 

Nuance PDF-knappar i verktygsfältet i Microsoft Outlook och i Lotus Notes
 

PDF Converter button conv6 PDF verktygsfält i integrerade program

Påbörjar konvertering av en bifogad fil i PDF- eller XPS-format med de inställningar som har angetts på fliken PDF-konvertering i dialogrutan Inställningar.

PDF Converter button archive folder PDF verktygsfält i integrerade program

Arkivera mapp används för att arkivera den markerade mappen (i huvudfönstret).
Se Arkivering.

PDF Converter button archive letter PDF verktygsfält i integrerade program

Arkivera e-post används för att arkivera markerade objekt. Se Arkivering.

PDF Converter create pdf from attachment PDF verktygsfält i integrerade program

Skapa PDF av bifogade filer används för att skapa PDF-filer av bifogade filer i godkända filformat (i huvudfönstret)

PDF Converter attach as pdf PDF verktygsfält i integrerade program

Bifoga fil som PDF används för att konvertera en fil på datorn till PDF och sedan bifoga den med ett utgående meddelande eller svar (i meddelandefönstret)

PDF Converter button archive settings PDF verktygsfält i integrerade program

Inställningar används för att ange hur PDF-filer ska skapas, arkiveras och konverteras

 

Verktygsfältet Nuance PDF i Microsoft Internet Explorer
 

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program

Klicka på alternativet i verktygsfältet för att välja mellan följande menyalternativ:

PDF Converter button create PDF verktygsfält i integrerade program

Skapa PDF-fil av webbsidan

PDF Converter button ie addtopdf PDF verktygsfält i integrerade program

Skapa PDF-fil och lägg till i befintlig PDF

PDF Converter button create and mail PDF verktygsfält i integrerade program

Skapa PDF-fil och skicka med e-post

 

I Internet Explorer och Mozilla Firefox kan du högerklicka på en länk till en PDF- eller XPS-fil och välja PDF Converter på snabbmenyn för att konvertera den till redigerbart format. Du kan välja menyalternativet för alla webbläsarlänkar, men det fungerar bara om det leder till en PDF- eller XPS-fil.

PDF-verktygsfält i integrerade program