Verktygsfält och kontroller i PDF-portföljer

Verktyg i PDF-portföljens verktygsfält

 

PDF Converter portfolio toolbar Verktygsfält och kontroller i PDF portföljer[

 1. Bläddra igenom filminiatyrerna

 2. Navigera i fillistan

 3. Öppna den (första) valda filen

 4. Öppna välkomst- eller presentationssidan

 5. Navigera i öppna filer

 6. Spara/Spara portfölj som/Spara fil från portfölj

 7. Skriv ut aktuellt dokument/Skriv ut hela portföljen

 8. Skicka portfölj med e-post

 9. Avancerad sökning

 10. Menyn Alternativ

 

Verktyg på panelen Redigera portfölj

 

PDF Converter portfolio edit Verktygsfält och kontroller i PDF portföljer

 1. Välj vy

 2. Lägg till sidhuvud och presentation (fördefinierade scheman)

 3. Välj färgschema

 4. Lägg till filegenskaper (ytterligare spalter)

 5. Slutför (Spara/Spara och skicka med e-post)

Se även PDF-portföljer.

 

Verktygsfält och kontroller i PDF-portföljer