Verktygsfältet i PDF Converter-assistenten

Följande verktyg är tillgängliga i PDF Converter-assistenten i den fullständiga vyn:
 

PDF Converter toolbar Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

 

En pil bredvid ett verktyg anger att det finns fler alternativ i en listruta. Vissa verktyg kan se olika ut i verktygsfältet beroende på de tillgängliga alternativen i listan.

 

Verktyg

Verktygens namn och funktioner

Motsvarande menyalternativ

PDF Converter open file Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter open sharepoint Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter open hb Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter open imanage Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter open docsopen Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter open livelink Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Öppna visar dialogrutan Öppna. Det kan hända att en lista visas om det finns ett dokumenthanteringssystem (SharePoint, Hummingbird, WorkSite, DOCSOpen eller LiveLink) installerat på datorn.

Arkiv > Öppna…
Arkiv > Öppna från SharePoint…
Arkiv > Öppna från Hummingbird…
Arkiv > Öppna från WorkSite…
Arkiv > Öppna från DOCSOpen…
Arkiv > Öppna från LiveLink…

PDF Converter preview tool Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Förhandsgranska visar panelen Förhandsgranska.

Visa > Förhandsgranska

PDF Converter mode standard Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter mode legal Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter mode spreadsheet Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter mode form Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Läge visar alternativen i det aktuella bearbetningsläget (Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad eller Formulär). Klicka på pilen bredvid verktyget för att välja ett annat bearbetningsläge och visa panelen för det.

Alternativ > Standarddokument
Alternativ > Juridiskt dokument
Alternativ > Kalkylblad
Alternativ > Formulär

PDF Converter output word Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter output wordperfect Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter output excel Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter output powerpoint Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter output rtf Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Utdata visar panelen med alternativ för utdata. De värden som anges här gäller samtliga målformat (Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint och RTF).

Alternativ > Word-dokument
Alternativ > WordPerfect
Alternativ > Excel-arbetsbok
Alternativ > PowerPoint-presentation
Alternativ > RTF (Rich Text Format)
 

PDF Converter convert all Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Konvertera alla börjar konvertera flera filer.

Konvertera > Alla filer

PDF Converter convert selected Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Konvertera markerade börjar konvertera en markerad fil.

Konvertera > Markerad fil

PDF Converter remove selected32 Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter remove all32 Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter remove converted32 Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Ta bort tar bort markerade filer, alla filer eller konverterade filer från listan. Filerna raderas inte från systemet.

Arkiv > Ta bort markerad fil
Arkiv > Ta bort alla filer
Arkiv > Ta bort konverterad(e)

 

PDF Converter view source Verktygsfältet i PDF Converter assistentenPDF Converter view result Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Visa fil visar antingen källfilen eller målfilen.

Visa > Källfil
Visa > Målfil

 

PDF Converter  Verktygsfältet i PDF Converter assistenten png" alt="" width="28" height="28" border="0">

Flytta upp flyttar en markerad fil uppåt i fillistan.

 

PDF Converter move down Verktygsfältet i PDF Converter assistenten

Flytta ner flyttar en markerad fil nedåt i fillistan.

 

 

I Snabbvyn kan du bara välja verktygen Öppna, Förhandsgranska, Läge, Resultat och Konvertera alla.

De sista valen du gör via knapparna Öppna, Läge och Resultat finns kvar när du startar om assistenten.

 

 

Verktygsfältet i PDF Converter-assistenten