Målformat och olika alternativ

Målformat
 

Det finns fem målformat att välja mellan. Det finns ett tydligt samband mellan bearbetningslägena (som bygger på dokumentformat) och målformaten.

Om du vill välja målformat, använd menyn Alternativ eller listan i verktyget Resultat. Standardformatet är Microsoft Word.

Om du väljer ett målformat som inte stöds av det valda bearbetningsläget ändras bearbetningsläget automatiskt för att det ska vara synkroniserat med det valda målformatet.

Verktyget Resultat kan se olika ut i verktygsfältet beroende på urvalet i listan:

 

Utseende
för resultatverktyget

Målformat

Lämpligt för

PDF Converter output word Målformat och olika alternativ

Microsoft Word

Standarddokument, juridiska dokument och formulär

PDF Converter output wordperfect Målformat och olika alternativ

Corel WordPerfect

Standarddokument och juridiska dokument

PDF Converter output excel Målformat och olika alternativ

Microsoft Excel

Kalkylblad

PDF Converter output powerpoint Målformat och olika alternativ

Microsoft PowerPoint

Standarddokument

PDF Converter output rtf Målformat och olika alternativ

RTF (Rich Text Format)

Standarddokument, juridiska dokument och formulär

 

Följande tabell anger relationen mellan dokument- och målformat.

 

Dokumentformat

Stöd för följande målformat

Standarddokument

Microsoft Word, Rich Text Format, PowerPoint och Corel Word Perfect

Juridiskt dokument

Microsoft Word, RTF och Corel Word Perfect

Kalkylblad

Microsoft Excel

Formulär

Microsoft Word och RTF

 

Alternativ för utdata

 

Klicka på Resultat för att visa panelen Alternativ för utdata.
 

Obs!

Samma panel med utdataalternativ visas för alla fyra målformaten.

 

Målformat och olika alternativ