Panelen Alternativ för utdata

Panelen visas för alla målformaten (Microsoft Word, WordPerfect, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint och RTF) och de valda värdena används till alla målformat.

Klicka på knappen Utdata eller använd Visa-menyn i PDF Converter-assistenten för att ta fram panelen.

 

Konverteringstyp

Kombinera resultatet i en fil

Resultatet av konverteringen av en eller flera källfiler läggs i en enda fil.

Konvertera filerna var för sig

PDF- och XPS-filerna konverteras en i taget och resultatet läggs i separata målfiler.
 

Standardmålmapp

Samma som källmapp

Målfilerna sparas i samma mapp som de ursprungliga källfilerna.

Mappen Mina dokument

Målfilerna sparas i Dokumentmappen (Windows Vista) eller Mina dokument (äldre operativsystem).

Egen mapp

Målfilerna sparas i en mapp som du anger. Du kan antingen ange sökvägen i rutan Mapp (t.ex. D:\Rapporter\) eller klicka på PDF Converter browse Panelen Alternativ för utdata för att bläddra efter en mapp. Du kan även skapa en ny mapp till målfilerna.

 

Målfilnamn

I redigeringsrutan Målfilnamn föreslås ett filnamn till målfilen som kan ändras vid behov. Det föreslagna filnamnet är

  • identiskt med källfilnamnet om alternativet Konvertera filer var för sig har valts

  • det första filnamnet bland källfilerna om alternativet Kombinera resultatet i en fil har valts.

Det finns två knappar (PDF Converter previous file Panelen Alternativ för utdata PDF Converter next file Panelen Alternativ för utdata) bredvid redigeringsrutan Målfilnamn.

Klicka på PDF Converter previous file Panelen Alternativ för utdata för att välja föregående fil i fillistan. Klicka på PDF Converter next file Panelen Alternativ för utdata för att välja nästa fil i fillistan.

Den aktuella sökvägen visas under redigeringsrutan.

 

Fråga innan data skrivs över

Markera alternativet om du vill bli varnad varje gång ett målfilnamn redan finns. Om du avmarkerar alternativet kan befintliga filer skrivas över utan förvarning.

 

Visa resultat

Markera alternativet om du vill se den konverterade filen på skärmen. Avmarkera alternativet om du inte vill visa den färdiga filen efter konvertering. Om du bearbetar flera filer visas bara den första målfilen i målprogrammet.

 

Skapa utdata i Microsoft Office 2007-format

Det här alternativet gäller Microsoft Word och Microsoft Excel. För presentationer är formatet alltid Microsoft PowerPoint 2007 (pptx). Detta alternativ är därför markerat och nedtonat. Kryssrutan är nedtonad och icke valbar på Windows XP-system där .NET Framework 3 inte är installerat.

 

Obs! Om ett kompatibilitetspaket till en tidigare Microsoft Office-produkt finns installerat på datorn kan målfiler i Microsoft Office 2007-format öppnas i tidigare Office-versioner. Om paketet inte har installerats och du heller inte har Office 2007 på datorn kan Office 2007-filer fortfarande skapas, men de kan inte öppnas på datorn.

Ladda ner Microsoft Office Compatibility Pack från Microsofts hemsida på http://office.microsoft.com/

 

Lagra i dokumenthanteringssystem

Alternativet är tillgängligt i PDF Professional Enterprise. Om du har installerat flera dokumenthanteringssystem på datorn kan du välja var målfiler ska sparas i rutan Dokumenthanteringssystem. Rutan är nedtonad om det inte finns något dokumenthanteringssystem installerat på datorn.

 

Spara lokal kopia

Markera alternativet om du vill spara en lokal kopia av målfiler. Avmarkera alternativet om du bara vill spara målfiler i dokumenthanteringssystemet, utan att ha någon lokal kopia på datorn.

Om alternativet är avmarkerat när målfiler av någon anledning inte kan sparas i dokumenthanteringssystemet skapas tillfälliga målfiler på den lokala datorn. En lista visas över de filer som inte kunde sparas i dokumenthanteringssystemet. Listan innehåller en fullständig sökväg till de tillfälliga lokala kopiorna så att du enkelt kan hitta dem. Filerna kan sedan kopieras manuellt till dokumenthanteringssystemet.

 

Panelen Alternativ för utdata