Bearbetningslägen och olika alternativ

Bearbetningslägen
 

Det finns fyra bearbetningslägen att välja mellan. Välj bearbetningsläge utifrån det dokumentformat som ska konverteras.

Välj bearbetningsläge från menyn Alternativ eller listan i verktyget Läge. Verktyget kan se olika ut i verktygsfältet beroende på urvalet i listan:

 

Utseende
för lägesverktyget

Bearbetningslägen

Dokumentformatets egenskaper

PDF Converter mode standard Bearbetningslägen och olika alternativ

Standarddokument

Sidorna innehåller brödtext och kanske även rubriker, spalter, tabeller och bilder (exempelvis affärsbrev och tidningsartiklar).

PDF Converter mode legal Bearbetningslägen och olika alternativ

Juridiskt dokument

Sidorna innehåller en textspalt och kan t.ex. innehålla diarienummer för rättegångshandlingar i vänstermarginalen.

PDF Converter mode spreadsheet Bearbetningslägen och olika alternativ

Kalkylblad

Sidorna innehåller huvudsakligen tabeller eller kalkylblad (med tabellayout). Det kan röra sig om ekonomiska rapporter eller lagerlistor.

PDF Converter mode form Bearbetningslägen och olika alternativ

Formulär

Sidorna innehåller blankrader, redigerings-, kombinations- och kryssrutor samt liknande element för insamling av information. Till exempel ansökningsformulär

 

Se Välja bearbetningsläge för råd om vilket läge som passar bäst för dina behov.

Obs!

Det valda bearbetningsläget kan ändras automatiskt om du väljer ett målformat som inte stöds av det bearbetningsläge som du har valt. PDF Professional ser till att bearbetningsläget är synkroniserat med målformatet.

 

Bearbetningsalternativ

Standardinställningen för bearbetningsläge är Standarddokument. Klicka på PDF Converter mode standard Bearbetningslägen och olika alternativ (Standarddokument) för att visa dess olika bearbetningsalternativ. Om du vill växla bearbetningsläge och visa panelen med bearbetningsalternativ, klicka på pilen bredvid verktyget Läge.

På varje panel finns det allmänna bearbetningsalternativ och alternativ specifika för ett visst dokumentformat. De angivna värdena lagras separat för respektive bearbetningsläge. För mer information, se Standarddokument, Juridiskt dokument, Kalkylblad och Formulär.

De allmänna bearbetningsalternativen beskrivs i avsnittet Standarddokument.

 

 

Bearbetningslägen och olika alternativ