Formulär

Panelen Formulär visas i PDF Converter-assistenten under någon av följande omständigheter:

  • PDF Converter mode form Formulär (Formulär) har valts i listan i verktyget Läge.

  • Formulär har valts på menyn Alternativ.

 

Du kan välja mellan följande alternativ på den här panelen: Formulärkontroller, Bibehåll hyperlänkar, Bearbetningsalternativ och Hantera bilder.

 

Skapa formulärkontroller

Markera alternativet om du vill identifiera formulärelement i en källfil och återge elementen i Microsoft Word som ifyllbara formulärfält.

Avmarkera alternativet om du vill bevara formulärlayouten utan att aktiva formulärkontroller skapas. Du kan sedan infoga aktiva kontroller i Microsoft Word. Avmarkera alternativet om du vill ändra formulärinnehållet innan du aktiverar det.

Obs!

PDF Professional försöker identifiera formulärelement (kryssrutor, redigeringsrutor och vågräta linjer) i källfiler med hjälp av bildbearbetningsmetoder. Cirklar och andra oregelbundna former identifieras inte. Dem får du skapa i Microsoft Word. Formulärkontroller i en färdig Word-fil kan se annorlunda ut än i källfilen. Programmet identifierar inte formulärkontroller som redan har definierats i den ursprungliga källfilen.

 

För mer information om övriga alternativ för Formulär, se Standarddokument.

 

 

Obs!

Vid formulärkonvertering används Logical Form Recognition™-tekniken som är utformad för att analysera och återge formulärelement. Vid konvertering av formulär kan du konvertera källfiler med formulärliknande layout och innehåll till redigerbara Microsoft Word-dokument. Dialogrutan OCR-inställningar används för att välja språk.

Bearbetningsinställningarna lagras separat för varje bearbetningsläge.

Se Välja bearbetningsläge för råd om vilket läge som passar bäst för dina behov.

 

 

 

 

Formulär