Juridiskt dokument

Panelen visas i PDF Converter-assistenten under någon av följande omständigheter:

  • PDF Converter mode legal Juridiskt dokument (Juridiskt dokument) har valts i listan i verktyget Läge.

  • Juridiskt dokument har valts på menyn Alternativ.

 

Du kan välja mellan följande alternativ på den här panelen: Layoutalternativ, Bibehåll alternativ, Bearbetningsalternativ och Hantera bilder.

 

Bibehåll bilder

Markera alternativet om du vill bibehålla bilder som stämplar eller signaturer (vanliga på juridiska dokument). Avmarkera alternativet om du inte vill behålla bilderna i målfilen.
 

Bibehåll diarienummer

Markera alternativet om du vill bibehålla diarienumren för rättegångshandlingar i vänstermarginalen i juridiska dokument. Avmarkera alternativet om du vill ta bort dessa nummer.

 

För mer information om övriga alternativ, se Standarddokument.

 

Obs!

Bearbetningsinställningarna lagras separat för varje bearbetningsläge.

Se Välja bearbetningsläge för råd om vilket läge som passar bäst för dina behov.

 

Juridiskt dokument