Kalkylblad

Panelen visas i PDF Converter-assistenten under någon av följande omständigheter:

  • PDF Converter mode spreadsheet Kalkylblad (Kalkylblad) har valts i listan i verktyget Läge.

  • Kalkylblad har valts på menyn Alternativ.

Du kan välja mellan följande alternativ på den här panelen: Skapa kalkylblad, Bibehåll hyperlänkar, Bibehåll sidhuvud och sidfötter, Bearbetningsalternativ och Hantera bilder.

Det enda tillgängliga målformatet för kalkylblad är Microsoft Excel.
 

Skapa kalkylblad

Här bestämmer du hur sidorna ska inordnas i en Microsoft Excel-fil. Här kan du välja mellan tre alternativ:

 

Per tabell

En tabell per kalkylblad visas i Excel-filen.
Alla identifierade tabeller konverteras och placeras i ett separat kalkylblad. Innehåll som inte definieras som tabeller läggs i ett eget kalkylblad i slutet och får namnet Översikt. Översiktsbladet innehåller hyperlänkar som leder till aktuella kalkylbladstabeller.

Om du har markerat det här alternativet är valet av sidhuvud/sidfötter inaktiverat eftersom den målfil som skapas inte följer sidorna i källfilen.

 

När ska jag använda OmniPage?

  • Om du har fler än en tabell på sidan och tabellerna har olika struktur. Tabellerna kanske innehåller olika antal spalter eller har olika spaltbredd. Obs! Om du väljer det andra alternativet (Skapa ark per sida) för tabeller med olika strukturer går det inte att bibehålla spaltbredden.

  • Om formateringen av texten utanför tabellerna är mindre viktig. Obs! Viss formatering – t.ex. flerspaltiga strukturer och textcentrering – kommer inte att bevaras. En heldragen linje läggs in i den första cellen.

Per sida

En sida per kalkylblad visas i Excel-filen.

 

När ska jag använda OmniPage?

  • Om sidan bara innehåller en tabell.

  • Om tabellerna på sidan har nästan samma struktur, d.v.s. samma antal spalter och nästan samma spaltbredd.

  • Om du vill hålla ihop fristående text med en tabell på sidan. Block med flytande text eller grafik placeras vanligtvis i en cell. Om texten har en tabelliknande struktur, till exempel en lista med ord eller ett index, placeras varje objekt vanligtvis i en egen cell.

Per dokument

Allt innehåll som är avsett för ett enskilt utdatadokument överförs till ett kalkylblad. Det här är användbart för tabeller som sträcker sig över flera sidor. Det passar bäst med dokument som i huvudsak innehåller tabeller med liknande layout. Det är mindre lämpligt för dokument med blandat innehåll och stora textmängder utanför tabellerna. Innehåll utanför tabeller hanteras enligt beskrivningen i Per sida.

 

Om indata består av flera dokument beror slutresultatet med det här alternativet på vilken konverteringstyp som angetts på panelen Alternativ för utdata:

  • Om du har valt Konvertera filerna var för sig skapas ett kalkylblad för varje indatadokument.

  • Om du har valt Kombinera resultatet i en fil skapas ett kalkylblad för varje jobb (dvs. ett kalkylblad för hela utdatadokumentet).

 

För mer information om övriga alternativ, se Standarddokument.

 

Obs!

Bearbetningsinställningarna lagras separat för varje bearbetningsläge.

Se Välja bearbetningsläge för råd om vilket läge som passar bäst för dina behov.

 

 

.

Kalkylblad