Förhandsgranska

Panelen Förhandsgranska är en av de paneler som visas till vänster om PDF Converter-assistenten.
 

PDF Converter eng preview Förhandsgranska

 

Om du vill visa panelen, klicka på PDF Converter preview tool Förhandsgranska (Förhandsgranska) med filen som ska förhandsgranskas markerad i fillistan.

 

Ikoner med sidinformation

 

Ikonen i det övre högra hörnet av panelen Förhandsgranska anger information om sidan:

 

Ikon

Beskrivning

PDF Converter image icon Förhandsgranska

Sidan innehåller endast bilder. Det gick inte att hitta något textlager, eller så går det inte att visa textlagret på grund av ett lösenordsskydd. I PDF Professional kan du skapa redigerbar text från sidan, men du måste använda den inbyggda optiska teckenigenkänningen (OCR).

PDF Converter text icon Förhandsgranska

Sidan innehåller ett textlager. Den kan konverteras till redigerbar text.

 

Vår exempelfil på skärmbilden är en fil med endast bilder.
 

Navigeringsverktyg

 

Använd navigeringsverktygen på panelen Förhandsgranska för att visa önskade sidor i en källfil före konvertering. 

 

Verktyg

 Verktygets namn

Beskrivning

PDF Converter previous file Förhandsgranska

Föregående fil

Klicka här för att markera föregående fil i fillistan och visa dess första sida.

PDF Converter first page Förhandsgranska

Första sidan

Klicka här för att visa första sidan i den valda filen.

PDF Converter previous page Förhandsgranska

Föregående sida

Klicka här för att visa föregående sida i den valda filen.

PDF Converter checkbox Förhandsgranska

Sida för förhandsgranskning

Skriv in ett sidnummer inom giltigt intervall och tryck på Retur för att visa sidan.

PDF Converter next page Förhandsgranska

Nästa sida

Klicka här för att visa nästa sida i den valda filen.

PDF Converter last page Förhandsgranska

Sista sidan

Klicka här för att visa sista sidan i den valda filen.

PDF Converter next file Förhandsgranska

Nästa fil

Klicka här för att markera nästa fil i fillistan och visa dess första sida.

 

Sidintervall

 

Redigeringsrutan Sidor används för att ange vilket sidintervall som ska konverteras. Som standard ingår alla sidor i intervallet. Du kan använda bindestreck och komma för att separera instruktionerna i redigeringsrutan. Det fungerar på samma sätt som när du väljer sidor för utskrift.

 

Exempel

Sidor som ska konverteras

2

Endast sidan 2

3-7

Sidorna 3, 4, 5, 6 och 7

-5

Sidorna 1, 2, 3, 4 och 5

11-

Alla sidor från 11 och framåt

20-22, 15-18, – 3

Sidorna 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22

 

Knapparna bredvid redigeringsrutan Sidor används även för att ange sidintervall.

 

Knappar

Knappnamn

Beskrivning

PDF Converter in range Förhandsgranska PDF Converter not in range Förhandsgranska

I intervall/Utanför intervall

Klicka här för att ta med eller utesluta den aktuella sidan i konverteringen. Ett verktygstips visar vad som händer om du klickar på knappen. När du klickar på knappen växlar statusen.

PDF Converter all pages in range Förhandsgranska

Alla
sidor

Klicka på den här knappen för att inkludera alla sidor i den valda filen bland de sidor som ska konverteras.

 

Obs!

När du utför konvertering med ett musklick utan att använda PDF Converter-assistenten konverteras alla sidor i källfilen.

Tips!

Dubbelklicka med markören PDF Converter cursor magnifier Förhandsgranska på panelen Förhandsgranska för att förstora sidan som visas. Klicka på Stäng eller tryck på Esc för att återgå till ursprungsstorleken.

 

Förhandsgranska