Definiera alternativ för utdata

Du kan definiera alternativ för utdata för alla målformat på panelen Alternativ för utdata.

Öppna panelen från Visa-menyn. Den öppnas automatiskt när du byter konverteringsmål.

 

Du kan välja

  • konverteringstyp

  • standardmapp för resultat

  • namn på målfil

  • om du vill ha ett meddelande om det redan finns en målfil med det angivna namnet

  • om du vill visa målfilen efter direktkonvertering

  • om du vill behålla en lokal kopia av målfilen

  • aktivering/avaktivering av Office 2007-filer som målformat

  • dokumenthanteringssystem (om det finns installerat på datorn) för att spara målfilen.

Definiera alternativ för utdata